Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

Adresă: Strada Babadag, nr.165, cod 820112, Tulcea ,România

Telefon: +40240 53.15.20 / +40240 52.45.46 / +40240 52.45.48 / +40240 52.45.50

Fax: +40240 53.35.47

Email: office@ddni.ro

Website: ddni.ro

 

 

 

Marian TUDOR

Director General

Email: marian.tudor@ddni.ro

Telefon: +40240 53.15.20

Fax: +40240 53.35.47

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

MARINESCU Elena - repr. MEC

NICHERSU Iulian – Președinte CS

-

INTZE Alina Narcisa – repr. MFP

TĂNASE Sebastian Adrian - repr. MMPS

-

 

 

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde:

 

 • cercetare – dezvoltare privind structura, evoluția, funcționarea și modelarea ecosistemelor, zonelor umede; valorificarea durabilă a resurselor biologice;
 • evaluarea și reducerea impactului antropic;
 • refacerea ecosistemelor;
 • reconstrucție ecologică;
 • refacerea populațiilor speciilor aflate in declin;
 • armonizarea intereselor economice și sociale;
 • agricultură ecologică;
 • managementul resurselor zonelor umede, dezvoltare și aplicații GIS;
 • Elaborează hărți și atlase, planuri de management pentru ariile protejate, studii de impact, cadastrale și de fezabilitate, bilanțuri de mediu, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru amenajări piscicole și agricole,  studii topografice, geotehnice, pedologice și hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investiții;
 • Expertize;
 • Oferă  consultanță științifică și tehnică in domeniul ecologiei și protecției mediului.
Modificat la: 2020-01-06 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție