Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

Adresă: Calea Bucureşti, nr. 1, Baloteşti, Ilfov, 077015, România

Telefon: +4021 351.20.81 / +4021 351.20.82 / +4021 351.20.83 / +4021 351.20.84

Fax: +4021 351.20.80

Email: secretariat@ibna.ro

Website: www.ibna.ro

 

 

 

Horia GROSU

Director General

Email: horia.grosu@ibna.ro

Telefon: +4021 351.20.81

Fax: +4021 351.20.80

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

GREC Gina - repr. MEC

DRAGOMIR Catalin - Președinte CS

MARINESCU Monica Andreea - repr. MFP

BUZOIANU Ioana Iulia - repr. MMPS

VASILACHE Florin Jan – repr. MADR

DRAGOTOIU Dumitru – specialist

IVAN Ilie – specialist

SIMIONESCU Dumitru - specialist

 

 

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde:

 

 • cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare in:

  • nutritie si fiziologie animala;

  • tehnologia de producere a nutreturilor;

  • biologie animala, (nutritie si sanatate animala/umana, managementul resurselor genetice animale).

 • formularea, producerea, testarea si valorificarea de:

  • biopreparate;

  • premixuri vitamino-minerale si de interventie;

  • concentrate proteino-vitamino-minerale si nutreturi combinate speciale;

  • aditivi furajeri, creatii biologice si alte produse specifice profilului de activitate.

 • transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii;

 • elaborarea de studii, strategii, standarde;

 • testare pentru inregistrate si omologare de produse de uz zootehnic;

 • servicii stiintifice si tehnologice, de consultanta si expertiza, instruire profesionala;

 • editare de publicatii;

 • relatii stiintifice nationale si internationale;

 • relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si agenti economici;

 • alte obiective ce decurg din activitatea specifica unitatilor de cercetare-dezvoltare.

Modificat la: 2020-02-23 09:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție