Consiliul UE Competitivitate - cercetare şi Spaţiu

Consiliul Uniunii Europene este principalul organism de decizie al Uniunii şi este structurat în 9 configuraţii: afaceri generale şi afaceri externe; afaceri economice şi financiare; justiţie şi afaceri interne; competitivitate; transport, telecomunicaţii, energie; agricultură şi pescuit; mediu; educaţie, tineret, cultură; politici sociale, Sănătate, protecţia consumatorului.

Fiecare ţară este reprezentată de ministrul care răspunde de subiectul în cauză.

Actele Consiliului pot fi sub formă de regulamente, directive, decizii, acţiuni comune sau poziţii comune, recomandări sau avize. De asemenea, Consiliul poate adopta concluzii, declaraţii sau rezoluţii.

România deţine în Consiliu 14 voturi dintr-un total de 345 voturi. Modul de vot, cu alte cuvinte cazurile în care este necesară majoritatea simplă, majoritatea calificată sau unanimitatea, este stabilit prin Tratate.

Consiliul este prezidat timp de şase luni (din ianuarie până în iunie şi din iulie până în decembrie), de fiecare stat membru la rând, în conformitate cu un sistem de rotaţie prestabilit.

Consiliul Competitivitate reuneşte miniştrii responsabili de industrie, piaţă internă şi cercetare-Spaţiu. De regulă se organizează 4 întâlniri formale şi 2 întâlniri cu caracter informal în fiecare an.

Reprezentanţii României pentru secţiunea cercetare-Spaţiu sunt:

 


  
domnul Liviu Marian POP
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
domnul Tudor PRISECARU
Preşedintele Autorităţii naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Modificat la: 2010-12-07 13:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție