Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

Adresă: Str. G-ral Vasile Milea, nr.32-34, cod 332047, Petroşani, jud. Hunedoara

Telefon: +40254 541.621 / +40254 541.622

Fax: +40254 546.277

Email: insemex@insemex.ro

Website: www.insemex.ro

 

 

 

George Artur GĂMAN

Director General

Email: artur.gaman@insemex.ro

Telefon: +40254 541.621

Fax: +40254 546.277

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

CIOTEA Eugenia– repr. MEC

PUPĂZAN Gheorghe Daniel – Președinte CS

-

DUMITRACHE Roxana Monica – repr. MFP

PRICOP Anca – repr. MMPS

CIOCA Lucian Ionel - specialist

 

 

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, ingineria, dezvoltarea tehnologică, instruirea, expertizarea tehnică şi efectuarea studiilor necesare în domeniile reglementate de interes public şi naţional pentru evitarea riscurilor din industria extractivă şi alte ramuri industriale cu medii toxice şi/sau potenţial explozive, echipamente antiexplozive, explozivi de uz civil, activităţi de salvare, precum şi participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare a domeniilor specifice.

 

Direcţii de cercetare-dezvoltare:

 • domenii principale de cercetare-dezvoltare:
  • securitatea resurselor minerale;
  • protecţia antiexplozivă;
  • medii explosive şi toxice;
  • protecţia mediului afectat de activităţile industriale, explozivi de uz civil, articole pirotehnice şi tehnici de împuşcare.
 • domenii secundare de cercetare:
  • activităţi de testări şi analize tehnice;
  • expertise tehnice în urma unor explozii generate de gaze, vapori, ceţuri sau pulberi inflamabile sau de către materiile explosive;
  • certificare personal cu răspunderi specifice pentru riscuri la locurile de muncă cu pericol de atmosphere potenţial explosive/tehnice;
  • certificare artificieri, pirotehnişti, instruirea salvatorilor minieri şi de suprafaţă; verificarea aptitudinilor psihoprofesionale.

 

 

   

Modificat la: 2020-02-24 14:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție