Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

Adresă: Şos. Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2, Bucureşti

Telefon: +4021 627.27.40

Fax: +4021 255.18.52

Email: urban-incerc@incd.ro

Website: www.incd.ro

 

 

 

Claudiu-Lucian MATEI

Director General

Email: claudiu.matei@incd.ro

Telefon: +4021 627.27.40

Fax: +4021 255.18.52

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

ŞOLOIU Maria Valerica - repr. MEC

MATEI Claudiu-Lucian - Președinte CS

PATRICHE Marinela Aurora - repr. MEC

DUMITRU Valentin Mihai - repr. MFP

IONESCU Speranța Georgeta - repr. MMPS

LACRARU Razvan - specialist

 

 

 

 

 

Are 5 sucursale:

 

 

1. INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti

 

Dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR

Director General

Adresă: Şos. Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2, Bucureşti

Email: urban-incerc@incd.ro

Telefon: +40745 087.854

Fax: +4021 255.18.52

 

 

2. INCD URBAN-INCERC - Sucursala URBANPROIECT Bucureşti

 

Soc. Raluca PETRE

Director General

Adresă: Str. Nicolae Filipescu, nr.53-55, sectorul 2, Bucureşti

Email: petre.raluca@incd.ro

Telefon: +4021 316.78.42

Fax: +4021 316.78.42

 

 

Misiune:

Elaborarea de studii şi cercetări in probleme specifice locuirii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile;
Elaborarea de strategii de dezvoltare in domeniile locuirii, urbanismului şi dezvoltarii teritoriale durabile;
Realizarea de activitaţi specifice de reglementare in domeniul său de activitate.

 

Domenii de activitate:

Cercetare fundamentală şi aplicativă (sectorială şi prenormativă)
Dezvoltare tehnologică
Documentare, informare, diseminare
Baze de date spaţiale
Publicaţii specializate
Consultanță și formare profesională

 

 

3. INCD URBAN-INCERC - Sucursala Cluj-Napoca

 

CS II dr. ing. Henriette SZILAGYI

Director Sucursală

Adresă: Str. Floresti, nr. 117, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Telefon: +40264 42.54.62

Fax: +40264 42.54.62

 

 

4. INCD URBAN-INCERC - Sucursala Iaşi

 

CS II dr. ing. Constantin MIRON

Director Sucursală

Adresă: Str. A. Sesan, nr. 37, Iaşi, judetul Iaşi

Email: constantin.miron@incd.ro

Telefon: +40758 05.55.53

Fax: +40232 25.44.71

 

 

5. INCD URBAN-INCERC - Sucursala Timişoara

 

CS III. ing. Aurelian GRUIN

Director Sucursală

Adresă: Str. Traian Lalescu, nr. 2, Timişoara, judetul Timiş

Email: office@incerctm.ro; agruin@incerctm.ro

Telefon: +40256 49.29.98; +40744 43.89.97

Fax: +40256 49.29.98

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal:

 

 • activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, care cuprind:

  • cercetări fundamentale şi aplicative;

  • sectoriale şi prenormative;

  • pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice specifice domeniilor de activitate;

 • elaborarea reglementărilor tehnice şi economice în vederea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în vederea creşterii performanţei energetice a construcţiilor;

 • dezvoltare tehnologică; elaborare de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor, programelor şi reglementărilor în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane, precum şi al locuirii;

 • efectuarea de activităţi specifice de reglementare, respectiv documentări, testări, documentaţii în domeniile de activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse şi tehnologii noi;

 • creare de baze de date specializate;

Modificat la: 2020-02-24 19:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție