Prezentare generala - IUCN-Dubna

Institutului Comun pentru Cercetare Nucleară (JINR) din Dubna, regiunea Moscova (120 km nord de Moscova), Rusia, este un centru de cercetare internaţional pentru ştiinţele nucleare. S-a stabilit prin Convenţia semnată la 26 martie 1956 la Moscova de către statele fondatoare, cu scopul de a uni potenţialul lor ştiinţific şi materiale pentru a studia proprietăţile fundamentale ale materiei. Sunt optsprezece state membre: Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Republica Bulgaria, Republica Cuba, Republica Cehă, Georgia, Republica Kazahstan, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Moldova, Mongolia, Republica Polonia, România, Federaşia Rusă, Republica Slovacă, Ucraina, Republica Uzbekistan , Republica Socialistă Vietnam.

România participă, pe baza semnarii Cartei JINR (ratificată de România prin Legea 49/1994), în toate formele de activităţi, de la cercetarea fundamentală în domeniul fizicii nucleare, particule elementare şi materie condensată pana la fizica aplicata şi a dezvoltare tehnologica.
Principalele domenii de activitate JINR sunt studii teoretice şi experimentale în domeniul de fizica particulelor elementare, fizica nucleară şi fizica materiei condensate. Programul de cercetare de JINR vizează Obţinerea unor rezultate ştiinţifice importante.

În prezent, Institutul are opt laboratoare, fiecare fiind comparabilă cu un institut mare ca amploare şi ca scop al investigaşiilor efectuate: Laboratorul de Fizica Teoretica Bogoliubov, Laboratorul Veksler-Baldin de Energii înalte, Laboratorul de Fizica Particulelor, Laboratorul de probleme nucleare Dzhelepov, Flerov Laboratorul de reacţiile nucleare, Laboratorul de Fizica neutronilor  Frank, Laboratorul de Tehnologia Informaşiei şi Laboratorul de Biologie radiaşiilor.

Institutul mixt dispune de o gamă remarcabilă de facilităţi experimentale pentru fizica.

Ca o recunoaştere a contribuţiei deosebite a oamenilor de şiinţă JINR in domeniul fizicii moderne şi chimiei, Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată au numit elementul 105 din tabelul periodic, Dubnium.

JINR este considerata, de asemenea, o şcoală ştiinţifică de excelenţă. Mulşi oameni de şiinţă şi ingineri din statele membre au fost instruişi în acest centru. Acum peste 30 de ani o filială a universităţii de Stat din Moscova a lui Ben a fost deschisa la Dubna. În 1991 a fost înfiinţat Centrul Universitar JINR. Aici studenşii de la institutele de formare rusesti termina pregatirea sub supravegherea oamenilor de şiinţă de conducere ai Institutului comun, practicând la Laboratoarele JINR. Începând cu 1995 a fost organizat la Institut un curs de pregatire postdoctorala.

http://www.nipne.ro/international/cooperations/jinr.php

http://wwwnew.jinr.ru/section.asp?sd_id=39
Modificat la: 2010-12-10 17:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție