SEE-ERA.NET PLUS - Prezentare generala

SEE-ERA.NET PLUS se numara printre proiectele de tipul  «Acţiune de coordonare şi sprijin» (nr. contract: 226156), finanţat de către Programul Comunităţii Europene pentru Cooperare Internaţională in cadrul FP7, programul cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (2007-2013).

Durata: 2009-2012

Buget per consortium: 3,8 milioane Euro.

Coordonare: Centrul pentru Inovare Sociala (ZSI) Austria,

Obiectiv: Consolidarea integrării ţărilor din Balcanii de Vest (WBC) şi a comunitatilor stiintifice din zona în Spaţiul European de Cercetare -ERA.

SEE-ERA.NET PLUS va intari cooperarea bilaterala in stiinta si tehnologie cu tarile din Balcanii de Vest oferindu-i o dimensiune europeana din ce in ce mai vizibila prin proiecte de parteneriat multilateral.

Consortiul este format din şase state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Franţa, Germania, România, Slovenia), şase ţări din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia) şi Turcia. Ţările din afara consorţiului sunt binevenite să participe cu fonduri proprii. Consortiul este format din şaptesprezece parteneri din ţările menţionate mai sus printre care si principalele ministere si agentii publice finantatoare in domeniul cercetare-dezvoltare.

Misiune: Creare de parteneriate pe arii de cercetare de interes cu state din sud-estul Europei si Balcanii de Vest

Principalul obiectiv al SEE-ERA.NET PLUS este să lanseze şi să implementeze un apel comun de proiecte de cercetare trans-naţionale. Printr-o vointa comuna si prin punerea în comun a resurselor financiare, consorţiul SEE-ERA.NET PLUS crează o masă critica a comunitatii stiintifice.

Turcia s-a alăturat consorţiului SEE-ERA.NET PLUS. Cu un buget de aproximativ 3,5 milioane, este planificat să se finanţeze circa 20 de proiecte de cercetare transnaţionale in-regiunea Europei de sud-est. Bugetul orientativ pentru fiecare proiect va fi un maxim de 150.000 de euro pentru o perioadă de maxim doi ani. Cifra impresionantă de € 2.675.000 reflecta  angajamentele naţionale pentru SEE-ERA.NET si este cea mai mare suma de bani dedicata unui apel de propuneri în Sud Estul Europei, inclusiv  ţările din Balcanii de Vest. Apelul se axează pe priorităţile şi nevoile ţărilor din Balcanii de Vest in stiinta si tehnologie, în vederea consolidării integrării lor în Spaţiul European de Cercetare.

Apelul a fost deschis in septembrie 2009 pe urmatoarele directii:

Agricultura si alimentatie
1) Conservarea speciilor indigene şi a produselor alimentare tradiţionale (în ESE / WBC)
2) Domeniu interdisciplinar: Impactul asupra terenului a agriculturii pentru biodiversitate

Tehnologia informatiei si comunicatii
3) Sisteme software in sprijinul invatarii procesului de management
4) Sisteme ICT pentru eficienţa energetică

Procedura de aplicare s-a desfasurat in doua etape:

Etapa 1:
Septembrie 2009: Lansarea apelului pentru expresiile de interes
Octombrie 2009: Termenul limită de depunere a expresiilor de interes (EoIs).
Au fost primite de catre Unitatea de administrare a apelului, Ministerul federal al Educatiei si Cercetarii din Germania un numar de 249 de EoIs si au fost acceptate pentru faza urmatoare un numar de 75 EoIs.

Etapa 2:
Ianuarie 2010: Lansarea propunerilor complete pentru EoIs care au fost acceptate
Martie 2010 Termenul limită de depunere a propunerilor complete
In acest moment pana la sfarsitul lunii iunie este in curs evaluarea celor 75 de propuneri complete primite din partea aplicantilor originari din tarile partenere in consortium.

Romania este coordonator pentru 24 de propuneri si este partener in alte 20.
Modificat la: 2010-12-20 14:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție