TIC - Tehnologii Informatice şi de Comunicații

 

Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) sunt esenţiale pentru a îmbunătăţi competitivitatea industriei europene şi pentru a răspunde cerinţelor societăţii şi economiei.

TIC au un impact catalizator în trei domenii cheie:

     - productivităţii şi inovării, prin facilitarea creativitate şi de gestionare;
     - modernizarea serviciilor publice, cum ar fi sănătatea, educaţia şi transportul;
     - progresele în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, prin sprijinirea cooperării şi a accesului la informaţii.

TIC în PC7: Obiective şi Prezentare

Obiectivul cercetării în domeniul TIC în cadrul celui de-al şaptelea Program Cadru al UE (PC7) este de a îmbunătăţi competitivitatea industriei europene - precum şi pentru a permite Europei să stăpânească şi să modeleze evoluţiile viitoare ale acestor tehnologii, astfel încât cerinţele societăţii sale şi economiei să fie îndeplinite .

Statele membre UE au alocat o sumă totală de 9.1 miliarde € pentru finanţare în domeniul TIC pe întreaga durată a PC7, făcînd din aceasta tema cea mai mare de cercetare în cadrul programului de cooperare, care este ea însăşi cel mai mare program specific al PC7 (cu 64% din bugetul total) .

Activităţile de cercetare PC7 vor consolida baza ştiinţifică şi de tehnologie din Europa şi vor asigura poziţia de lider mondial în domeniul TIC. De asemenea, vor ajuta la conducerea vehiculelor, vor stimula produse, servicii şi procesul de inovare si creativitatea prin utilizarea TIC. Aceste activități de cercetare vor permite ca progresul TIC să fie transformat rapid în avantaje pentru cetăţenii Europei, afaceri, industrie, precum şi guvernele țărilor membre.

Modificat la: 2012-11-30 13:06:00
e-Cerere 544
e-Petiție