Comitetul de program

Comisia este asistată, în exercitarea puterii de implementare prin procedura de management, de un comitet de management, denumit pentru PC7: comitet de program. Acest comitet este compus din repreprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Fiecare stat membru decide asupra componenței delegației pentru fiecare Comitet de Program și informează Comisia.

Delegația este fomată dintr-un reprezentant național (delegat) și mai mulți experți. Componența Comitetului de Program TIC PC7 este următoarea:

Delegat:
 
Andrei Paraschiv
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

Experți:

Vasile Lungu
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

Dana Petcu
Universitatea de Vest Timișoara

Bogdan Veleanu
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

Traian Rebedea
Universitatea Politehnica București

Pentru orice fel de detalii vă rugăm să contactați punctele naționale de contact (NCP):

Veronica Ștefan
Universitatea Valahia Târgoviște

Gabriel Neagu
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

adresă de contact: ict@ancs.ro

Modificat la: 2012-10-30 13:24:00
e-Cerere 544
e-Petiție