Final Reports

 

 

 

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE-2000 Măgurele

pdf Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI Bucureşti

pdf Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei şi teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” - IFIN-HH Măgurele

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Măgurele

pdf Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP Măgurele

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – INCDCF-ICCF Bucureşti

pdf Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată - INCEMC Timişoara

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice INSB

pdf Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti

pdf Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

pdf Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca

pdf Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucureşti

pdf Institutul Național de Cercetare Aerospațială “Elie Carafoli” INCAS Bucuresti

pdf Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii – INCDMTM

pdf Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Incercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova

pdf Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND

pdf Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP

pdf Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale  ISIM

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive IMRR Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie-ICECHIM Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-IMNR Pantelimon

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă-INSEMEX Petroşani

pdf Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN - INCERC Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii-Bucureşti – INSCC Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti(nu este in coordonarea ANCSI)

pdf Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Potecţiei Sociale-INCSMPS Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"- INCDPM Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” - INCDM Constanta

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunarii” INCDDD Tulcea

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" - INCDDPSB Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea-INCDA Fundulea

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală-IBNA Baloteşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură-INCDBH Ştefăneşti Argeș

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr INCDCSZ Braşov

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare-INCDIF ISPIF Bucureşti (nu este in coordonarea ANCSI)

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului-ICPA Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti

pdf Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (fostul ICAS)

pdf Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor - ICDPP Bucureşti

pdf Institutul Naţional de Cercetare Cantacuzino - INC Cantacuzino

 

 

Modificat la: 2015-05-07 12:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție