Prezentare Program

Română | English

                                           

 

 

♦  Cercetare in sectoare prioritare

 

Raport anual pe Program 2016          Anexe 2016

Raport anual pe Program 2015          Anexe 2015

Raport anual pe Program 2014          Anexe 2014

 

 

Programul “Cercetare în Sectoare Prioritare” contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale, prin intensificarea cooperării în domeniul cercetării între comunităţile ştiinţifice din Romania, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, precum şi stimularea cooperării pe termen lung prin crearea de parteneriate între entităţile de cercetare. Programul are următoarele obiective specifice:


- creşterea activităţilor de cercetare-dezvoltare bazate pe cunoaştere din România, prin intensificarea cooperării în domeniul cercetării dintre România şi Statele Donatoare; cooperarea se bazeaza pe parteneriate între entităţi de cercetare din Statele Donatoare şi din România, cu rolul de coordinator ale acestora din urmă;


- crearea de beneficii pe mai multe nivele: Operator de Program, Promotori de Proiecte, parteneri de proiect, precum şi cercetători, inclusiv candidaţi post-doctoranzi, doctoranzi şi absolvenţi (nivel de masterat);


- obţinerea de rezultate din cercetare (inclusiv publicaţii ştiinţifice şi cereri de brevet depuse) precum şi creşterea numărului de doctoranzi.

Ministerul Educaţiei Naţionale a fost desemnat în calitate de Operator de Program prin Anexa A la Memorandumul de Înţelegere între guvernul României şi guvernele statelor donatoare privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014 şi potrivit art. 21 din Legea nr. 246/17 iulie 2013.


Operatorul de Program colaborează pe durata pregătirii şi implementării Programului cu doi Parteneri de Program: Consiliul Cercetării din Norvegia (http://www.forskningsradet.no/en) şi Centrul Islandez pentru Cercetare (http://rannis.is/english/).


Bugetul total al Programului este de 23.529.412 euro, din care 20.000.000 euro (85% din total) provin de la Mecanism iar diferenţa de 3.529.412 euro (15% din total) este cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat prin fondurile alocate domeniului “cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”. Cheltuielile pe Program, mai puţin cele de pregătire Program, sunt eligibile de la data aprobării lui, din 5 august 2013 până la 30 aprilie 2017.


Din acest buget, 21.681.063 euro sunt alocaţi pentru derularea de proiecte comune de cercetare. Proiectele, al căror grant acordat din ambele surse de finanţare poate avea valoarea minimă de 500.000 euro şi maximă de 1.500.000 euro, sunt selectate pe bază de competiţie. Proiectele comune de cercetare, derulate în colaborare cu cel puţin un partener (organizaţie de cercetare sau IMM) din Norvegia sau Islanda sau Liechtenstein, vor avea o durată de realizare de maxim 3 ani.

 

Programul îşi propune să stimuleze cooperarea în domeniul cercetării între România şi statele donatoare. Implementarea Programului “Cercetare în Sectoare Prioritare” va aduce beneficii pe mai multe niveluri, atât Operatorului de Program cât şi Promotorilor de Proiecte, partenerilor în proiect, dar și altor  beneficiari direcţi sau indirecţi ai activităţilor desfăşurate prin proiectele finanţate.


Rezultatele aşteptate ale finanţării oferite de granturile SEE sunt specifice activităţilor de cercetare şi anume publicații științifice şi cereri de brevet depuse. Totodată, în proiectele de cercetare este încurajată participarea cercetătorilor doctoranzi şi a celor cu studii postdoctorale, dar şi implicarea IMM-urilor în activităţi cu caracter inovativ.


De asemenea, se aşteaptă ca acest Program să consolideze competențele Operatorului de Program, ale Promotorilor de Proiecte dar și ale celorlalţi parteneri în proiecte şi în acelaşi timp să stimuleze colaborarea pe termen lung şi parteneriatele durabile între organizaţii de cercetare şi IMM-uri din România şi din statele donatoare.

 


.

.

Modificat la: 2014-04-08 16:46:00
e-Cerere 544
e-Petiție