Lista scurtă a potențialilor contractori invitați la licitație proiect „Stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ...

 

Ministerul Educației Naționale invită pe potențialii contractori aflați pe lista scurtă să prezinte oferta pentru furnizarea serviciilor de execuție a proiectului "Stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale activităților de cercetare-dezvoltare și inovare din domeniul energetic în perioada 2016-2020, în raport cu cerințele privind eficiența energetică și energia durabilă și curată, promovate prin politica energetică națională și europeană", în conformitate cu următoarele documente:

 

       1. Dosarul licitației.

       2. Termenii de referință.

       3. Modelul de contract.

 

Oferta se primește la sediul Ministerului Educației Naționale din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362 (registratură), până la data de 03.11.2014, ora 13.00.

 

Vă rugăm să ne confirmați intenția dumneavoastră privind participarea la licitație în termen de 2 (două) zile de la data primirii dosarului licitației.

 

Suma maxima alocată acestui proiect este 1.500.000 lei, din care 300.000 lei pentru anul 2014.

 

Lista scurtă se găsește aici.

 

Calendarul de desfășurare al acțiunilor este următorul

 

Nr. crt.

Acţiunea

Termen

1

Anunțul referitor la desfășurarea licitației în ziare și pe pagina web a MEN-cercetare

30.09.2014

2

Primirea expresiilor de interes

10.10.2014

3

Înmânarea dosarului licitației potențialilor ofertanți selectați în lista scurtă

15.10.2014

4

Înregistrarea ofertelor la MEN

03.11.2014

5

Evaluarea ofertelor

04.11.2014

6

Comunicarea  rezultatelor evaluării ofertelor

06.11.2014

7

Depunere contestații referitoare la evaluarea ofertelor (vicii de procedură)

07.11.2014

8

Soluționarea contestațiilor, elaborarea și transmiterea răspunsurilor la contestații

10.11.2014

9

Comunicare rezultate finale privind evaluarea ofertelor și a câștigătorului licitației

12.11.2014

10

Negocierea contractului cu câștigătorul licitației

14.11.2014

11

Semnarea contractului

18.11.2014

12

Termenul de predare al lucrărilor efectuate în anul 2014

10.12.2014

13

Termenul de predare final al proiectului

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

.

Modificat la: 2014-10-15 13:35:00
e-Cerere 544
e-Petiție