Rezultatul licitației de atribuire a proiectului ”Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare...

 

Rezultatul licitației de atribuire a proiectului ”Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor și a centrelor de cercetare aplicativă din România – implementarea unui model pilot”.

 

Oferta

Calitatea ofertei

 P1 propusă de

 • Universitatea “Politehnica”  Bucuresti

Câștigătoare

 P2 propusă de consorțiul format din:

 • Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării,
 • SC GEA Strategy & Consulting SA București,
 • SC FM Management Consultancy SRL București.

Câștigătoare

 P3 propusă de consorțiul format din:

 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării INCDMTM,
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Industriei Alimentare INMA,
 • Institutul Național de Cercetare Dezvolare pentru Textile și Pielărie INCD TP,
 • Centrul de Informare Tehnologică IRECSON,
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare  pentru Inginerie Electrică ICPE CA,
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000,
 • Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare ARoTT,
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM.

 

Câștigătoare

 

În concordanță cu cerințele termenilor de referință, invităm pe reprezentanții consorțiilor câștigătoare să se prezinte cu o singură propunere de contract de finanțare, comună, la data de 27 octombrie 2014, ora 10.30, la sediul MEN din strada D.I. Mendeleev nr.21-25, etaj 4, camera 432.

 

 

.

Modificat la: 2014-10-22 11:18:00
e-Cerere 544
e-Petiție