Declansare proceduri de atribuire proiecte

 

Procedura de atribuire a proiectelor:

 

  • ,,Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030,,  respectiv
  • „Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale primare și secundare nonenergetice”

se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004 si OMECS nr. 4452/06.07.2015.

 

Proiectele se încadrează în obiectivul general „ Dezvoltarea capacității MECS de a elabora, implementa și evalua politici, strategii și programe la nivel national, în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării”.

 

Bugetul maxim estimat al fiecărui proiect este 1 500 000 lei, pentru anii 2015 și 2016.

 

Expresia de interes pentru fiecare proiect poate fi propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului), și se poate depune până la data de 24.07.2015, ora 14.00 la sediul ANCSI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362.

 

 

Modelele de formulare pentru expresiile de interes:

 

1. Formular pentru „Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030”  în conformitate cu HG nr.1266/2004 şi OMECS nr.4452/06.07.2015, 

 

2. Formular pentru „  Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale și secundare nonenergetice”  în conformitate cu HG nr.1266/2004 şi OMECS nr.4452/06.07.2015, 

 

 

Participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevăzute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 

Contact:

Ruxandra Popescu
Tel. 021.319.2326; 021.319.2327, 021.319.2328, interior 226
Eail: ruxandra.popescu@ancs.ro

Modificat la: 2015-07-16 08:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție