Reluarea procedurii de atribuire a proiectului “Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale primare și secundare nonenergetice”

 

ANCSI a reluat procedura de atribuire a proiectului “Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale primare și secundare nonenergetice”, care se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004 si OMCS nr. 4452/6.07.2015 și invită la licitație pe potențialii contractori aflați pe lista scurtă.

 

Consorțiile conduse de către SC CEPROCIM SA București, respectiv de către Institutul Național de CercetareDezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București nu sunt eligibile pentru participarea la licitatie.

 

Proiectul se încadrează în obiectivul general „Dezvoltarea capacității MEdC de a elabora, implementa și evalua politici, strategii și programe la nivel național în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării”.

 

Bugetul maxim estimat al proiectului este 1.500.000 lei pentru anii 2015 și 2016.

 

Expresia de interes (model) este propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului) și se poate depune până la data de 24.08.2015, orele 12.00 la sediul ANCSI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362.

 

Participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevazute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobata prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 

Calendarul licitației pentru atribuirea finanțării proiectului

 “Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale primare și secundare nonenergetice”

 

Nr. crt.

Acţiunea

Termen

1

Anunțul referitor la desfășurarea licitației în ziare și pe pagina web a ANCSI

14.08.2015

2

Primirea expresiilor de interes

24.08.2015

3

Înmânarea dosarului licitației potențialilor ofertanți selectați în lista scurtă

28.08.2015

4

Înregistrarea ofertelor la ANCSI

21.09.2015

5

Evaluarea ofertelor

22.09.2015

6

Comunicarea  rezultatelor evaluării ofertelor

24.09.2015

7

Depunere contestații referitoare la evaluarea ofertelor (vicii de procedură)

25.09.2015

8

Soluționarea contestațiilor, elaborarea și transmiterea răspunsurilor la contestații

28.09.2015

9

Comunicare rezultate finale privind evaluarea ofertelor și a câștigătorului licitației

29.09.2015

10

Negocierea contractului cu câștigătorul licitației

30.09.2015

11

Semnarea contractului

1.10.2015

12

Termenul de predare al lucrărilor efectuate în anul 2015

10.12.2015

13

Termenul de predare final al proiectului

10.12.2016

Modificat la: 2015-08-17 12:36:00
e-Cerere 544
e-Petiție