Comisii CCCDI

 

Comisia 1 – BIOECONOMIE

Comisia 2 – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ŞI SECURITATE

Comisia 3 – ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Comisia 4 – ECO-NANOTEHNOLOGII ŞI MATERIALE AVANSATE

Comisia 5 – SĂNĂTATE

Comisia 6 – PATRIMONIU, IDENTITATE CULTURALĂ ŞI ECONOMIE

Comisia 7 – TEHNOLOGII NOI ŞI EMERGENTE

Comisia 8 – PROMOVAREA COOPERĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE INTERNAŢIONALE

Comisia 9 – ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Comisia 10 – PUBLICAREA LITERATURII TEHNICO-ŞTIINŢIFICE

 

Comisia 1 – BIOECONOMIE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Cornelia Muraru-Ionel
Preşedinte
CS I (dr. ing.) INMA Bucureşti
2. Nastasia Belc
Vicepresdinte
CS I (dr. ing.) IBA Bucureşti
3. Aurel Badiu
Secretar
dr. ing. ICDA Fundulea
4. Radu Burlacu prof. univ. dr. USAMV Bucureşti
5. Florin Neacşu dr. ing. New Holland
6. Ion Pirnă prof. dr. ing. INMA Bucureşti / ASAS
7. Petru Niculiţă prof. univ. dr. USAMV Bucureşti / ASAS
8. Cătălin Dragomir dr. ing. IBNA Baloteşti
9. Ovidiu Badea dr. INCDAS “Marin Drăcea” Bucureşti
10. Cătălin Simota dr. ICPA Bucuresti / ASAS
11. Carmen Socaciu prof. dr. USAMV Cluj-Napoca
12. Teodor-Ioan Traşcă prof. dr. ing. USAMV Timişoara
13. Neculai Patriche prof. dr. ICDEAPA Galaţi
14. Mihail Coman dr. ing. ICDP Mărăcineni, Piteşti
15. Mihai Nicolescu dr. ing. ASAS

 

Comisia 2 – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ŞI SECURITATE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Marius Ioan Piso
Preşedinte
dr. fiz. Agenţia Spaţială Română (ROSA)
2. Theodor Borangiu
Vicepresdinte
prof. dr. ing. IBM Bucureşti
3. Viorel Manciu
Secretar
ing. Agenţia Spaţială Română (ROSA)
4. Adriana Alexandru prof. univ. dr. ICI Bucureşti
5. Monica Florea şef department proiecte europene SIVECO România
6. Ion Stănciulescu CS I (dr.) INSCC Bucureşti
7. Traian Laurenţiu Vişan dr. ing. Infineon Technologies Romania&Co SCS Bucureşti
8. Manuela Sidoroff CS I (dr.) INCDSB Bucureşti
9. Dumitru Dorin Prunariu CS I (dr.) Agenţia Spaţială Română (ROSA)
10. Alexandru Badea dr. ing. Agenţia Spaţială Română (ROSA)
11. Mircea Cernat CS I (dr.) Agenţia Spaţială Română (ROSA)
12. Valentin Silivestru CS I (dr.) COMOTI Bucureşti
13. Liviu Mureşan dr. Fundaţia EURISC
14. Liviu Coşereanu CS I (dr. fiz.) ACTTM
15. Dumitru Haşegan CS I (dr. ing.) ISS Bucureşti

 

Comisia 3 – ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Romeo Susan-Resiga
Preşedinte
prof. dr. ing. Universitatea “Politehnica” Timişoara
2. Gheorghe Oaie
Vicepresdinte
CS I (dr.) GEOECOMAR Bucureşti
3. Sanda-Carmen Georgescu
Secretar
prof. dr. Universitatea Politehnică Bucureşti
4. Anton Anton prof. dr. ing. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
5. Virgil Dumbravă conf. dr. ing. Universitatea Politehnică Bucureşti
6. Sorin Filipescu prof. dr. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
7. Bogdan Horbaniuc prof. dr. ing. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
8. Istvan Borbath dr. SC ROSEAL SA Odorheiul Secuiesc
9. Valentin Năvrăpescu prof. dr. ing. Universitatea Politehnică Bucureşti
10. Mircea Radulian CS I (dr.) INCDFP Bucureşti
11. Gheorghe Bălan dr. ing. Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei CNR-CME
12. Sebastian Muntean CS I (dr.) Academia Română – Filiala Timişoara
13. Brînduşa Mihaela Robu conf. dr. ing. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi

 

Comisia 4 – ECO-NANOTEHNOLOGII ŞI MATERIALE AVANSATE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Anton Hadăr
Preşedinte
prof. dr. ing. Universitatea Politehnică Bucureşti
2. Ioan Vida-Simiti
Vicepresdinte
prof. dr. ing. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
3. Ioana Tudose
Secretar
s.l. dr. ing. Universitatea Politehnică Bucureşti
4. Octavian Buiu dr. HONEYWELL România SRL
5. Coca Iordache dr. ing. SARA Pharm
6. Wilhelm Kappel CS I (dr.) ICPE-CA Bucureşti
7. Ionel Popescu dr. ing. ROKURA
8. Felicia Stan prof. dr. ing. Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
9. Dan Caşcaval prof. dr. ing. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
10. Dumitru Ţucu prof. dr. ec. ing. Universitatea “Politehnica” Timişoara
11. Ion Morjan CS I (dr. ing.) INFLPR Bucureşti
12. Daniel Munteanu prof. dr. ing. Universitatea Transilvania din Braşov

 

Comisia 5 – SĂNĂTATE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Dragoş Vinereanu
Preşedinte
prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
2. Dragoş Pieptu
Vicepresdinte
prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
3. Claudiu Stoicescu
Secretar
as. univ. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
4. Mădălin Bunoiu conf. dr. ing. Universitatea de Vest din Timişoara
5. Emanoil Ceauşu prof. univ. dr. Academia de Ştiinţe Medicale
6. Coca Iordache dr. ing. SARA Pharm
7. Manuela Sidoroff CS I (dr.) INCDSB Bucureşti
8. Monica Hancianu prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
9. Simona Drăgan prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
10. Claudiu Filip dr. ITIM Cluj-Napoca
11. Simona Ruţă prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
12. Luminiţa Moraru prof. dr. Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi

 

Comisia 6 – PATRIMONIU, IDENTITATE CULTURALĂ ŞI ECONOMIE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Valeriu Franc-Ioan
Preşedinte
CS I (dr.) Academia Română
2. Alexandru Crişan
Vicepresdinte
dr. CRIŞAN Architecture&Engineering
3. Nicu Marcu
Secretar
CS I (dr.) Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” – Academia Română
4. Vasile Meiţă conf. dr. ing. URBAN-INCERC Bucureşti
5. Marian Moiceanu prof. dr. Universitatea de Arhitectură Bucureşti
6. Dan Popescu prof. dr. Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
7. Tudor Ciumara CS III (dr.) Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” – Academia Română
8. Silviu Angelescu CS I (prof. dr.) Institutul de Istoria Artei – Academia Română
9. Ilie Bădescu prof. dr. Institutul de Sociologie “Dimitrie Gusti” – Academia Română
10. Ştefan Boboc prof. dr. Academia de Studii Economice – Facultatea de Marketing
11. Napoleon Pop CS I (dr.) Institutul de Economie Mondială – Academia Română
12. Dan Olteanu CS II Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” – Academia Română
13. Wilhelm Dancă prof. dr. – membru corespondent al Academiei Române Institutul de Teologie Romano-Catolic din Bucuresţi

 

Comisia 7 – TEHNOLOGII NOI ŞI EMERGENTE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Nicolae Victor Zamfir
Preşedinte
CS I IFIN-HH Măgurele
2. Gheorghe Dinescu
Vicepresdinte
CS I INFLPR Bucureşti
3. Aurelian Leca
Secretar
CS II IFIN-HH Măgurele
4. Marin Bica prof. dr. ing. Universitatea din Craiova
5. Nicolae Boicea ing. Renault Technologie Roumanie SRL Voluntari
6. Petrin Drumea CS I (dr. ing.) INOE 2000 Măgurele
7. Valentin Silivestru CS I (dr.) COMOTI Bucuresti
8. Florin Vasiliu CS I INCDFM Bucureşti
9. Ioan Ştefănescu CS I ICSI Râmnicu Vâlcea
10. Adrian Bot CS II (dr. ing.) ITIM Cluj-Napoca
11. Daniel Vizman prof. univ. Universitatea de Vest Timişoara
12. Raluca Müller CS I IMT Bucureşti

 

Comisia 8 – PROMOVAREA COOPERĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE INTERNAŢIONALE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Bogdan Horbaniuc
Preşedinte
prof. dr. ing. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
2. Valentin Năvrăpescu
Vicepresdinte
prof. dr. ing. Universitatea Politehnică Bucureşti
3. Gheorghe Dumitraşcu
Secretar
prof. dr. ing. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
4. Adriana Alexandru prof. univ. dr. ICI Bucureşti
5. Nastasia Belc CS I (dr. ing.) IBA Bucureşti
6. Theodor Borangiu prof. dr. ing. IBM Bucureşti
7. Monica Florea şef department proiecte europene SIVECO România
8. Dragoş Pieptu prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
9. Marius Ioan Piso dr. fiz. Agenţia Spaţială Română (ROSA)
10. Dragoş Vinereanu prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
11. Nicolae Victor Zamfir CS I IFIN-HH Măgurele
12. Dan Gaiţă prof. dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

 

Comisia 9 – ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Wilhelm Kappel
Preşedinte
CS I (dr.) ICPE-CA Bucureşti
2. Adriana Alexandru
Vicepresdinte
prof. univ. dr. ICI Bucureşti
3. Adela Bara
Secretar
CS II (dr. ing.) ICPE-CA Bucureşti
4. Anton Anton prof. dr. ing. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
5. Mădălin Bunoiu conf. dr. ing. Universitatea de Vest din Timişoara
6. Radu Burlacu prof. univ. dr. USAMV Bucureşti
7. Alexandru Crişan dr. CRIŞAN Architecture&Engineering
8. Gheorghe Oaie CS I (dr.) GEOECOMAR Bucureşti
9. Cornelia Muraru-Ionel CS I (dr. ing.) INMA Bucureşti
10. Ioan Ursu CS II (dr.) IFIN-HH Măgurele
11. Carmen Ghiţuleasa CS I (dr. ing.) INCDTP Bucureşti
12. Diana Badea CS I (dr. ing.) INCDMTM Bucureşti
13. Florentina Niţu conf. univ. dr. Universitatea Bucureşti – Facultatea de Istorie

 

Comisia 10 – PUBLICAREA LITERATURII TEHNICO-ŞTIINŢIFICE

Nr. Crt. Prenume şi Nume Funcţia Instituţia
1. Anton Anton
Preşedinte
prof. dr. ing. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
2. Radu Munteanu
Vicepresdinte
prof. dr. ing. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Ion Stănciulescu
Secretar
CS I (dr.) INSCC Bucureşti
4. Virgil Dumbravă conf. dr. ing. Universitatea Politehnică Bucureşti
5. Sorin Filipescu prof. dr. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
6. Valeriu Franc-Ioan CS I (dr.) Academia Română
7. Vasile Meiţă conf. dr. ing. URBAN-INCERC Bucureşti
8. Mircea Radulian CS I (dr.) INCDFP Bucureşti
9. Leon Zăgrean prof. dr. Academia de Ştiinţe Medicale
10. Andrei Dorobanţu dr. Institutul de Fizică Atomică
11. Panaite Nica prof. dr. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
12. Ioana Iucu conf. dr. Universitatea din Bucuresti
13. Doina Banciu prof. univ dr. ing. ICI Bucureşti

Modificat la: 2016-01-06 10:53:00
e-Cerere 544
e-Petiție