Proiecte pe plan sectorial

 

Proiecte sectoriale finanţate în perioada 2011-2015

 

Nr.crt. Titlul proiectului Consorțiul care derulează proiectul Perioada de derulare a proiectului Valoarea totală a proiectului (lei) Pagina web a proiectului
1. Dezvoltarea capacităților de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor de cercetare și a centrelor de cercetare aplicativă din România-implementare unui model pilot pentru compartimentele de specialitate Universitatea „Politehnica” București 2015-2016 1.500.000

 

www.upb.ro/mmm/index.php

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM Bucureşti
Institutul Național de Cecetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – INCDTP Bucureşti
Centrul de Informare Tehnologică – CIT IRECSON
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucureşti
Asociația Română de transfer tehnologic și inovare – AroTT Craiova
2. Strategia de relansare a cercetării în industria românească de medicamente Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică ICCF 2014-2015 1.500.000 http://cfarm.ncpri.ro/implementare.pdf
3. Stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale activităților de cercetare-dezvoltare și inovare din domeniul energetic în perioada 2016-2020, în raport cu cerințele privind eficiența energetică și energia durabilă și curată, promovate prin politica energetică națională și europeană Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti 2014-2015 1.369.287 www.icemenerg.ro/directii_strategice.htm
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE CA Bucureşti
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea
Universitatea „Politehnica” București
Institutul de Studii și Proiectări Energetice – ISPE Bucureşti
Complexul Energetic Oltenia
4. Elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI București 2013 3.500.000 www.cdi2020.ro
5. Pregătirea propunerii de proiect ESFRI privind realizarea Centrului Internațional "Dunărea" de Studii Avansate pentru sisteme fluvii-delte-mări Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină- GeoEcoMar 2013 800.000 www.danubius-ri.eu
pagină în reconstrucţie
6. Evaluarea și prognozarea cererii de muncă potențiale pentru absolvenții de învățământ superior, în structură ocupațională, la orizontul anului 2020, în vederea dezvoltării corespunzătoare a politicilor privind instruirea de nivel universitar Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale – INCSMPS Bucureşti 2012-2013 1.700.000 www.prevedu.ro
7. Sistem informatic integrat pentru identificare, arhivarea și diseminarea bazelor de date și a indicatorilor din cercetările sociale Universitatea București 2012-2013 1.626.500 www.roda.ro
8. Evaluarea potențialului românesc de cercetare în domeniul chimiei și elaborarea strategiei naționale de cooperare internațională Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi 2011-2012 1.000.000 www.chems.ro/index.php
9. Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale primare și secundare nonenergetice Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive- ICPMRR București 2015-2016 1.500.000 Pagină în construcție
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare- IMNR București
SC Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini SA- ICTCM București
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică- ICCF București
Modificat la: 2016-01-08 15:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție