Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană - ROSTeu

Română | English

Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană - ROSTeu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 787 din 14 iulie 2005 cu scopul întăririi legăturilor de colaborare cu comunitatea ştiinţifică europeană.

 

Misiunea Oficiului este de:

 • a promova participarea cercetătorilor români, inclusiv a tinerilor cercetători, precum şi a universităţilor, institutelor de cercetare-dezvoltare, întreprinderilor mici şi mijlocii, industriei, serviciilor şi organizaţiilor neguvernamentale la programele de cercetare ale Uniunii Europene,
 • a prezenta eficient politica de cercetare, dezvoltare şi inovare şi potenţialul ştiinţific şi tehnologic românesc instituţiilor cu care se intră în contact la nivel european;
 • a sprijini şi promova colaborarea dintre firmele industriale şi de servicii, universităţi şi institute de cercetare pentru participarea în comun la consorţii europene pentru proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare;
 • a stimula formarea, la nivel naţional, de grupuri de interes de nivel european prin focalizarea competenţelor existente la nivel naţional în domenii prioritare în cercetarea europeană pentru creşterea şanselor de participare la proiecte/programe europene.

 

În acest scop, următoarele categorii de servicii vor fi oferite instituţiilor şi comunităţii ştiinţifice:

 • Promovarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare din România;
 • Căutare şi facilitare legături cu parteneri europeni;
 • Diseminare şi promovare specifică;
 • Facilitare legături cu instituţii europene, cu organisme similare, pentru instituţii şi organizaţii naţionale;
 • Recomandări privind buna practică europeană în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare.

 

Rezultate aşteptate pe termen lung sunt:

 • atingerea unui nivel de participare a comunităţii ştiinţifice româneşti la programele cadru de cercetare comparabil cu media europeană;
 • creşterea graduală a integrării comunităţii ştiinţifice româneşti la programele cadru de cercetare.

 

6 posturi ale Oficiului vor fi ocupate cu personal asigurat de instituţii şi organizaţii publice şi private din România, interesate în participarea la programele europene de cercetare.

 

ROSTeu găzduiește stagii de formare profesională în cadrul Programului Operațional Capital Uman sau pe bază de voluntariat. Beneficiarii unor astfel de stagii au fost Facultatea de Management și Administrație Publică din cadrul Academiei de Științe Economice (20 studenți la licență și la master) și 5 voluntari.

 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică va încheia protocoale de parteneriat cu fiecare instituţie şi organizaţie publică şi privată din România interesată în participarea la programele europene de cercetare, dezvoltare şi inovare prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile personalului acestora privind activitatea în cadrul Oficiului. Protocoale semnate:

1.    Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Alba Iulia

2.    Agenția Spațială Română

3.    Consiliul Național pentru Întreprinderi Private Mici și Mijlocii din România

4.    Centrul Român al Energiei

5.    Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”

6.    Tehnopol Galați

7.    Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică Cercetări Avansate

8.    Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară „PATROMIL”

9.    Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova - ASM

 

ROSTeu găzduiește sediul legal al asociației ELI-DC (Extreme Light Infrastructure – Delivery Consortium), care are ca scop gestionarea în condiții optime a infrastructurii europene partajate de cercetare ELI, în România aflându-se laserul ELI-NP.

 

ROSTeu găzduiește sediul legal al MOST (Moldovan Office for Science and Technology), ca urmare a parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova și a semnării protocolului de colaborare între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare și Academia de Științe din Moldova, în martie 2011.

 

În plus față atribuțiile sale, personalul ROSTeu reprezintă ANCSI la o serie de întâlniri și evenimente pe bază de mandat specific.


P.S. Ne găsiți și pe Linked In, grupul ”NCP Romania & H2020” cu știri de la reuniunile la care participăm.

 

Echipa ROSTeu alături de dumneavoastră!

 

 

Inaugurare ROSTeu - 21 martie 2006, Brusseles

 


 

 

Echipa ROSTeu alături de dumneavoastră!

 

 

 .

Modificat la: 2016-02-10 15:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție