Instalaţii şi Obiective Speciale de Interes Naţional - Rapoarte de activitate


 
Data reactualizării 12.07.2016

 

Nr. crt. Denumire INCD Denumire IIN Rapoarte de Activitate
1. Institutul Naţional de Cercetare Cantacuzino - INC Cantacuzino

Centrul Naţional de Expertiză şi Intervenţie în Microbiologie, Parazitologie şi Entomologie Medicală (CNEIMPEM)

 

Crescătoria de animale de laborator - Animaleria SPF

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015

2.

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI Bucureşti

Stand de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare pentru  aplicaţii aeronautice (civile/militare) şi industriale


 

Centru de Cercetări şi Experimentări în Domeniul Acusticii şi Vibraţiilor

 

Complex Termogazodinamic

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015

3.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP Măgurele

Reţea Seismică Naţională a Staţiilor Seismice

 

Centrul Naţional de Date (CND)

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015

4.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

Nava "Mare Nigrum"

 

Centrul Naţional de Monitorizare - Alare la Hazarde Naturale Marine EUXINUS şi reţeaua Black Sea Security

Raport de activitate 2015

5. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Incercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova

Instalaţia „Sistem de Producere, Măsurare şi Inregistrare a Curenţilor de Scurtcircuit (SPMICS)”

Raport de activitate 2015
6. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

Instalaţia Pilot Experimentală pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului (IIN PESTD)

 

Centrul Naţional pentru Hidrogen şi Pile de Combustie (IIN CNHPC)

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015

7. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” - IFIN-HH Măgurele

Reactorul Nuclear de Cercetare şi Producţie Radioizotopi tip VVR-S (proces de decomisionare)

Sisteme Liniar de accelerare TANDEM

Accelerator CICLOTRON TR19

Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive STDR

Depozitul Naţional de Deşeuri Radioactive DNDR

Instalaţie de Iradiere în Scopuri Multiple IRASM

Instalaţie Grid de Interes Naţional

Raport de activitate 2015
8. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti

Muzeul Național de Geologie

 

Observatorul Geofizic Naţional Surlari

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015

9. Institutul Național de Cercetare Aerospațială “Elie Carafoli” INCAS Bucuresti

Laborator Aeropurtat pentru Cercetări Atmosferice de Mediu - ATMOSLAB

Laborator de Experimentări Aerodinamice la Viteze Mici - SUFLERIA SUBSONICĂ

Laborator de Experimentări Aerodinamice la Viteze Mari - SUFLERIA TRISONICĂ şi TUB LUDWIEG

Raport de activitate 2015

Raport de activitate 2015

Raport de activitate 2015

10. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Măgurele  

Raport de activitate 2015

11. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă-INSEMEX Petroşani Poligon de Cercetare/Dezvoltare şi Încercări Materii Eplozive, Substanţe Inflamabile/Toxice, Echipamente Antiexplozive şi Instruirea Personalului de Intervenţie pentru Medii Toxice/Explozive – PCDIEx

Raport de activitate 2015

12. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele Reţea Naţională de Instalaţii Complexe de tip XPS/ESCA

Raport de activitate 2015

13.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca

RO-14-ITIM Centru GRID de Interes în Zona de Nord Vest a Romȃniei

 

Centru de Cercetare pentru Izotopi Stabili Uşori

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015

14.

 

Universitatea Politehnica din București

Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei

 

Centrul Național de Micro și Nanomateriale

Raport de activitate 2015

 

Raport de activitate 2015


Modificat la: 2016-07-12 15:53:00
e-Cerere 544
e-Petiție