Oferta de Cercetare-Dezvoltare şi Servicii Specializate a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

 

 

Serviciile specializate oferite de laboratoarele:

 

 

 

 

 

 

 

 • Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - INCDFT-IFT Iaşi

  • Secţia de cercetare materiale şi dispozitive magnetice (MDM);

  • Laboratorul de control nedistructiv;

  • Centrul euroregional de cercetări avansate pentru senzori şi sisteme de senzori pe bază de micro şi nanomateriale magnetice (MAGNESENS):

   • Laborator de microscopie electronică;

   • Laborator de senzori magnetorezistivi pe bază de micro şi nanomateriale magnetice;

   • Laborator pentru biosenzori magnetici şi senzori magnetici pentru medicină;

   • Laborator pentru prepararea de straturi subţiri şi nanostructuri(cu facilităţi de cameră curată);

   • Laborator pentru senzori şi reţele de senzori pe bază de materiale magnetice microdimensionate(cu facilităţi de cameră ecranată magnetic);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești – Argeş

 

 

 

 

 

 

 

Modificat la: 2017-01-03 19:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție