Laborator de teledetecţie activă a atmosferei (RADO-ACTIVE)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

lidar, teledetectie activa, profile, aerosoli

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

-Studiul si observarea mediului, in scop de cercetare si pentru calibrarea/validarea masuratorilor din misiunile spatiale utilizand sisteme lidar (scanare, Raman multicanal, ozon);

-Identificarea straturilor atmosferice, estimarea proprietatilor fizice si optice, observarea dinamicii atmosferei pentru utilizarea in studiile climatice si de mediu.

Tip de servicii

·Studii si cercetari specifice domeniului, incluzand dezvoltarea de produse software;

-Servicii de optimizare, testare, calibrare de componente si echipamente optoelectronice destinate operatorilor si dezvoltatorilor de sisteme lidar.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-Caracterizarea structurii, dinamicii si compozitiei atmosferei;

-Identificarea surselor de poluare atmosferica, transportul pe distante medii si lungi, poluare transfrontaliera;

-Sustinerea de activitati educationale pentru instruirea si perfectionarea tinerilor in colaborare cu universitatile partenere in domeniile:Fizica si optica atmosfereisi Teledetectia lidar;

-Acces la laboratoare si date, fiind componenta a infrastructurilor de cerecetare pan-europene (ACTRIS, InGOS) si contribuind cu date la retelele ACTRIS/ EARLINET si la GAW.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

-Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

-Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

-Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

-Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian    

-Agentia Spatiala Romana

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

SR EN ISO 9001:2008

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

+40314053303, +40214574522, nnicol@inoe.ro

http://erris.gov.ro/RADO

Modificat la: 2016-12-20 23:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție