Filiala ICHP Bucureşti - Laborator de echipamente pneumatice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Aparatura pneumatica, cercetare, testare in regim static si dinamic, instalatii pneumatice, incercari si probe, presiuni de lucru

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul realizeaza cercetari in domeniul echipamentelor si sistemelor pneumatice, precum si testari dupa reparatii. Domeniile de evaluare a categoriilor de incercari realizabile in laborator sunt reglementate de: Directiva 97/23/EC- echipamente sub presiune si Directiva 98/37/EC – masini industriale                             

Tip de servicii

●Cercetari teoretice si aplicative din domeniile: actionarilor pneumatice clasice, actionarilor pneumatice servo si proportionale. ● Cercetari teoretice si aplicative din domenii de interfata cu pneumatica precum: mecatronica, robotica, tehnologia de varf. ●Validarea functionala  dupa efectuarea testarilor●Proiectare, executie, punere in functiune si consultanta de specialitate ●Training

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul efectueaza cercetari teoretice si aplicative privind: promovarea echipamentelor pneumatice proportionale, sistematizarea si dezvoltarea senzorilor pneumatici dezvoltarea de tehnici si mijloace pentru reglarea,multiplicarea si mentinerea constanta a presiuniin sistemele pneumatice. De asemenea, se fac studii si cercetari privind realizarea de echipamente performante utilizate in industria vidului. Se studiaza comportamentul sistemelor de actionare pneumatica utilizand actuatori de presiune medie si inalta pentru imbunatatirea performantelor dinamice si energetice. 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice; Ministerul Economiei; Ministerul Administratiei si Internelor.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

 -

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 336 3991, Fax 021 337 3040,

e-mail: marinescu.ihp@fluidas.ro,

http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

http://www.ihp.ro/lab_pneumatica.htm

Modificat la: 2016-12-21 22:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție