Filiala ICHP Bucureşti - Laborator de protecţia mediului

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Aparatura hidraulica, cercetare, instalatii , incercari si probe, apa, aer

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul este coordonat de Colectivul Echipamente Speciale  si abordeaza cercetari si tematici de interes din domenii considerate a fi prioritare la nivel national si international precum: Mediul respectiv Agricultura, siguranta si securitatea alimentara. Laboratorul este dotat cu echipament ultramodern, de ultima generatie, compatibile cu standardele si normele UE.                           

Tip de servicii

●Cercetari teoretice si aplicative in legatura cu valorificarea complexa a apei in agricultura, ameliorarea fertilitatii solurilor prin lucrari de nivelare cu utilaje terasiere cu comanda si control laser, prepararea compostului din materia organica rezultata in urma toaletarii arborilor, prelucrarea primara a deseurilor din carton si materiale plastice ●Proiectare, executie, punere in functiune si consultanta de specialitate.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

●Pe linia valorificării complexe a apei în agricultură, se efectueaza cercetări privind: monitorizarea în timp real a calităţii apei de irigaţie la sursă, utilizarea apei din precipitaţii la irigaţia în sere, evaluarea şi valorificarea pentru irigaţii a resurselor neconvenţionale de apă din desecare. ●Una dintre tematicile de bază abordate de colectivul Echipamente speciale din cadrul IHP Bucureşti este ameliorarea fertilităţii solurilor prin lucrări de nivelare cu utilaje terasiere cu comandă şi control laser, cunoscand faptul ca aceste lucrari contribuie la creşterea si uniformizarea producţieiagricole.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale si al Cercetarii Stiintifice Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

 -

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 336 3991, Fax 021 337 3040,

e-mail: sovaiala.ihp@fluidas.ro,

http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

http://www.ihp.ro/lab_protectia%20mediului.htm

Modificat la: 2016-12-21 22:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție