Filiala ICHP Bucureşti - Laborator de transmisii hidrostatice cu recuperarea energiei

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Actionari hidrostatice, recuperarea energiei, eficientizare energetica, incercari, probe, testare regimuri tranzitorii, randament energetic

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

 

Laboratorul are competente pentru cercetari în domeniul transmisiilor hidrostatice cu sisteme de recuperare si reutilizare a energiei, în scopul optimizarii si eficientizarii energetice a masinilor si echipamentelor industriale, precum si verificari si incercari functionale statice si dinamice.

Tip de servicii

·  Cercetari experimentale asupra componenetelor si sistemelor hidraulice de actionare si a elementelor specifice recuperarii energiei;

·  Servicii de proiectare, dezvoltare, verificare, testare si incercare a subsistemelor specifice tehnologiei de recuperare si reutilizare a energiei pentru echipamente din  industrie;

·  Servicii de training pentru studenti, lucratori si specialisti;

·  Servicii de consultanta pentru implementarea de sisteme de recuperare-reutilizare a energiei in echipamentele industriale

Descrierea serviciilor oferite de laborator

 

·   Proiectare şi cercetare experimentala sisteme de recuperare a energiei in sistemele hidrostatice de actionare rotative si liniare;

·   Proiectarea, realizarea si cercetarea experimentala de sisteme hibride de actionare;

·  Verificari si incercari functionale, statice si dinamice asupra componentelor si subsistemelor specifice; 

·  simulare in laborator a regimurilor tranzitorii de lucru specifice echipamentelor hibride de actionare;

·  cercetari experimentale pentru studenti, masteranzi si doctoranzi;

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Economiei, Ministerul Administratiei si Internelor (Politie, Jandarmeria Romana), Ministerul Agriculturii.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040,

e-mail: cristescu.ihp@fluidas.ro.

http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

http://www.ihp.ro/lab_transmisii_hidrostatice.htm

Modificat la: 2016-12-21 22:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție