Filiala ICHP Bucureşti - Laborator de tribologie şi echipamente de ungere

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Tribologie, echipamente de ungere, actionari hidraulice, incercari, probe, frecare, uzare, ungere, lubrucant, fluid de ungere, ulei, unsoare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

 

Laboratorul efectueaza cercetari privind comportarea tribologica a componenetelor si sistemelor de actionare hidraulica, a elementelor si sistemelor de etansare, precum si verificari si incercari functionale specifice echipamentelor de ungere, verificari si incercari functionale sattice si dinamice.

Tip de servicii

-Cercetari experimentale asupra componenetelor si sistemelor hidraulice de actionare si a echipamentelor de ungere, precum si a elementelor si sistemelor de etansare;

-Servicii de training pentru studenti, lucratori si specialisti;

-Servicii de verificare, testare si incercare a componenetelor specifice echipamentelor de ungere pentru operatorii industriali;

-Servicii de reparatii si consultanta pentru echipamentele de ungere din industrie.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

 

-Cercetari privind evaluarea fortelor de frecare din etansarile si componentelor sistemelor de actionare hidraulica,

-Cercetari experimentale pentru studenti, masteranzi si doctoranzi;

-verificarea pierderilor interne de debit în sensul restrictiv al supapelor de sens;

-verificarea reglabilitatii si realizarii presiunii de reglaj la releele de presiune;

-verificarea randamentului volumic la pompele cu roti dintate;

-verificarea etanseitatii interioare la dozatoare progresive;

-verificarea reglabilitatii si realizarea presiunii de reglaj la supapele de limitare a presiunii.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Economiei, Ministerul Administratiei si Internelor (Politie, Jandarmeria Romana), Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare RENAR pentru incercare/verificare componenete echipamente de ungere

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 336 3991, Fax. 021 337 3040,

e-mail: cristescu.ihp@fluidas.ro.

http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

http://www.ihp.ro/lab_tribologie.htm

Modificat la: 2016-12-21 22:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție