Filiala ICHP Bucureşti - Laborator echipamente electronice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Module electronice, sisteme cu microcontrolere, proiectare CAD module electronice

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Cercetari asupra modulelor electronice de comanda si control a instalatiilor hidraulice si pneumatice. Laboratorul detine:  statii de lipire si rework pentru componente THD si SMD; osciloscoape max 4 canale; surse variabile de tensiune stabilizata; generator de semnal standard si cu unda arbitrara

Tip de servicii

Cercetari experimentale in vederea optimizarii functionale modulelor electronice de comanda si control a  instalatiilor hidraulice si pneumatice; ● Validari functionale; ● Proiectare, executie, punere in functiune,  consultanta specializata ● Instruire studenti

Descrierea serviciilor oferite de laborator

În cadrul laboratorului de echipamente electronice activitatile de cercetare experimentala se desfasoara pe mai multe planuri specifice:

- proiectare scheme electronice asistata de calculator;

- simulare scheme electronice;

- realizare layout specific modulelor electronice, asistata de calculator;

- asamblare si testare module electronice;

- blocuri electrice de automatizare în logica cu relee sau logica programabila pentru tensiuni joase.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Administratiei si Internelor (Politie, Jandarmerie), furnizori de servicii publice

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 336 3991, Fax 021 337 3040, e-mail: blejan.ihp@fluidas.ro,

http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

http://www.ihp.ro/lab_electronica.htm

Modificat la: 2016-12-21 22:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție