Filiala ICHP Bucureşti - Laborator echipamente mecatronice şi robotică

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Mecatronica, robotica, senzori, axe hidraulice si pneumatice, sisteme de domanda si control, sisteme cu microcontrolere

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul realizeaza cercetari in domeniul axelor hidraulice si pneumatice, sisteme de comanda si control pentru hidraulica si pneumatica, senzori inteligenti, sisteme embedded destinate echipamentelor hidraulice si pneumatice

Tip de servicii

● Cercetari experimentale in vederea optimizarii functionale a echipamentelor si sistemelor electrohidraulice; ● Validari functionale dupa efectuarea de reparatii; ● Proiectare, executie, punere in functiune,  consultanta specializata ● Instruire studenti

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cercetari privind aparatele de reglare electrohidraulice (servovalve, supape proportionale, distribuitoare proportionale), in scopul imbunatatirii performantelor prin integrarea in aparate de reglare a senzorilor si a sistemelor cu microcontrolere.●Dezvoltarea axelor hidraulice si pneumatice inteligente. ●Dezvoltarea sistemelor de comanda si control pentru roboti cu actionare hidraulica si pneumatica ● Dezvoltarea de senzori inteligenti destinati instalatiilor hidraulice si pneumatice

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Administratiei si Internelor (Politie, Jandarmerie), furnizori de servicii publice

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 3363991, Fax 021 3373040,

e-mail: blejan.ihp@fluidas.ro,

http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

http://www.ihp.ro/lab_mecatronica.htm

Modificat la: 2016-12-21 22:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție