Filiala ICHP Bucureşti - Laborator elemente de reglare electro-hidraulice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Elemente de reglare electrohidraulice, cercetare, testare in regim static si dinamic, comanda si control, supape proportionale, distribuitoare electrohidraulice, servovalve

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Cercetari in domeniul elementelor si sistemelor electrohidraulice de reglare, reparatii si testari pentru aparatura proportionala, supape si  distribuitoare electrohidaulice, servovalve in gama presiunilor medii pmax = 315 bar, cu debite maxim 120 l/min, gama de dimensiuni DN 6÷ DN 10

Tip de servicii

Cercetari experimentale in vederea optimizarii functionale a echipamentelor si sistemelor electrohidraulice; ● Validari functionale dupa efectuarea de reparatii; ● Proiectare, executie, punere in functiune,  consultanta specializata ● Instruire studenti

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul efectueaza cercetari privind imbunatatirea performantelor statice si dinamice ale elementelor de reglare electrohidraulice: supape electrohidaulice, distribuitoare electrohidraulice, servovalve, in gama presiunilor medii. Din partea mediului economic, serviciile cele mai solicitate sunt testari si reparatii pentru: servovalve, supape proportionale, distribuitoare proportionale precum si pentru alte aparate electrohidraulice.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Administratiei si Internelor (Politie, Jandarmerie), Ministerul Economiei, furnizori de servicii publice

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare RENAR pentru probe statice si dinamice aparatura electrohidraulica, verificarea calitatii fluidelor hidraulice prin metoda de masurare la microscop

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 336 3991, Fax 021 337 3040,

e-mail: radoi.ihp@fluidas.ro,

http://erris.gov.ro/IHP-Bucharest

http://www.ihp.ro/lab_elemente_electro_hidraulice.htm

Modificat la: 2016-12-21 22:57:00
e-Cerere 544
e-Petiție