Centrul de cercetări şi experimentări în domeniul acusticii şi vibraţiilor

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

acustica, expunere la zgomot, reducere zgomot, diagnoza, monitorizare vibratii, zgomot aeroportuar

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

acustica, vibratii; masurari de zgomot si vibratii in laborator si pe teren, diagnosticari vibratii, intensimetrie acustica, putere acustica, reducerea zgomotului la sursa; standuri de testare: camera anecoica, camera reverberanta, camera cu trape pentru transmisia acustica, masa vibranta

Tip de servicii

Inginerie in domeniul acusticii si vibratiilor-monitorizare si proiectare dispozitive de atenuare a zgomotului

Descrierea serviciilor oferite de laborator

* simulari aeroacustice
* diagnosticarea functionarii turbomasinilor prin analiza semnalelor de vibratii si acustice
* elaborare solutii in vederea reducerii poluarii sonore in domeniile industriei, aviatiei si transporturi
* determinare, monitorizare si elaborare de solutii de reducere a vibratiilor
* masurare, monitorizare zgomot aeroportuar si efectuare harti de zgomot
* determinari de: putere acustica, intensitate acustica si proprietati de absorbtie acustica a materialelor/structurilor

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Ministerul Apărării Naţionale, Ministrul Energiei, Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiintifice, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor,

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

-     Certificat AEROQ nr. 004 din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și EN ISO 9001:2008;

-    Certificat AEROQ nr. 167 S din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupationale  în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 și BH OHSAS 18001:2007;

-     Certificat AEROQ nr. 365M din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 și EN ISO 14001:2004;

-     Certificat AEROQ nr. 033 SI din 20.04.2015 pentru certificarea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu SR ISO / CEI 27001:2013 și ISO/IEC 27001:2013;

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Telefon:021.434.01.98/441

fax: 021-434 02 41

e-mail: georgel.vizitiu@comoti.ro

înreg ERRIS: http://erris.gov.ro/Research--Experimentation-Ce

Website: www.comoti.ro

Modificat la: 2016-12-21 23:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție