Componente speciale turbomotoare. Laborator încercări fizico-mecanice (C113LM)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Incercari mecanice, analize structurale, analize microscopice (SEM-EDS)

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Cercetare materiale/analize si incercari materiale metalice/ nemetalice

Activitati concentrate pe cercetări multidisciplinare în domeniul materialelor grupate pe domenii de cercetare si pe tipuri de aplicatii includ caracterizarea tuturor tipurilor de materiale, precum si studiul proprietatilor si a modificarilor structurale ale acestora.

Tip de servicii

Servicii de cercetare si de incercare a caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor prin diferite metode

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Incercari mecanice materiale metalice:si nemetalice (ASTM E8, ISO 6892-1:2009, ASTM E23,  ASTM E10, E18, E384)

Incercari la oxidare izoterma/ciclica (Tmax = 1200 °C)

Incercari aderenta acoperiri de suprafata (ASTM C633, SR EN 582)

Analize chimice spectrale; Microscopie  optica si electronica (SEM-EDS)

Determinari adancime straturi tratate termochimic/Microduritate

Incercari mecanice/ analize structurale  materiale compozite polimerice (termorigide, plastice si elastormeri)(SR EN ISO 527/1-5:2000; ASTM D3039/D3039M:2008; ASTM D638:2000; ASTM D7136/D7136M:2007

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice; Ministerul Apărării Naţionale, Ministrul Energiei, Ministerul Transporturilor

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-     Certificat AEROQ nr. 004 din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și EN ISO 9001:2008;

-     Certificat AEROQ nr. 167 S din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupationale  în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 și BH OHSAS 18001:2007;

-     Certificat AEROQ nr. 365M din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 și EN ISO 14001:2004;

-     Certificat AEROQ nr. 033 SI din 20.04.2015 pentru certificarea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu SR ISO / CEI 27001:2013 și ISO/IEC 27001:2013;

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

021.434.01.98/489; 021.434.02.41; cristian.puscasu@comoti.ro

http://erris.gov.ro/Gas-turbines-special-compone

website: www.comoti.ro

Modificat la: 2016-12-21 23:31:00
e-Cerere 544
e-Petiție