IIN complex termogazodinamic

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Turbomotoare, Camere de ardere, Compresoare, Experimentari, Calcule CFD, Calcule termogazodinamice, Laboratoare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Cercetări teoretice şi experimentale complexe pe componente de turbomotor: camere de ardere şi compresoare.

Camere de Ardere: proiectare, calcule CFD, realizare și experimentare camere de ardere și domenii conexe.

Compresoare: verificarea si testarea compresoarelor în vederea atestării performanțelor , conform standardelor specifice.

Tip de servicii

Experimentari, testari, masuratori, analize si simulari numerice in domeniul termogazodinamic, camere de ardere, compresoare, turbomotare, energii neconventionale

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-   Experimentare si testare a compresoarelor si a sistemelor conexe acestora, pe echipamente specifice

-   Experimentare si testare camere de ardere la presiune joasa si inalta

-   Proiectare, realizare si dezvoltare camere de ardere

-   Masuratori laser neinvazive ale campurilor de viteze si temperaturi

-   Experimentari si simulari numerice pentru sisteme de propulsie mici si micro

-   Simulari numerice petru curgeri reactive si non-reactive, analiza elemente finite

-   Experimentari ardere combustibili neconventionali gazosi si lichizi, gazeificare, biomasa si bio-combustibili

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

-     Ministerul Apararii Nationale

-     Ministerul Transporturilor

-     Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

-     Ministerul Energiei

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-     Certificat AEROQ nr. 004 din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și EN ISO 9001:2008;

-     Certificat AEROQ nr. 167 S din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupationale  în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 și BH OHSAS 18001:2007;

-     Certificat AEROQ nr. 365M din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 și EN ISO 14001:2004;

-     Certificat AEROQ nr. 033 SI din 20.04.2015 pentru certificarea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu SR ISO / CEI 27001:2013 și ISO/IEC 27001:2013;

-     Atestat nr. GANEx.Q.2013.(34).12.1070 din 08.08.2013 privind capacitatea realizarii de activitati specifice şi Amendamentul nr. 1 la Atestat din 08.08.2014.

-     Certificarea ca "Packager for the Design, Development, Manufacture and Support of Industrial Equipment Incorporating P&WC Manufactured Gas Turbine Engines", din partea Pratt & Whitney Canada, din Martie 2000;

-     Certificarea ca fabricant de produse sub licență CU 64D, CU 64G CU 90G și CU128G din partea GHH Rand. din 28.04.2010.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021-434 02 40

Fax. 021-434 02 41

Iuliu Maniu, 220D

Zip code: 061126

Bucharest - Bucuresti - Sector 6, ROMANIA

contact@comoti.ro

https://erris.gov.ro/Thermo-Gas-Dynamics-Complex

 

Modificat la: 2016-12-21 23:34:00
e-Cerere 544
e-Petiție