Laborator de încercări fizico-chimice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

emisii la sursa, poluanti atmosferici, harti de dispersie, testare uleiuri lubrifiante, evaluare degradare uleiuri

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competente - descriere laborator

Laboratorul este dotat cu echipamente de inalta performanta, precizie si sensibilitate, cu soft-uri dedicate de achiziţie şi prelucrare a datelor. Domenii cheie de expertiza:

• Protectia mediului-calitate aer si emisii la surse;

• Evaluarea impactului de mediu;

• Chimie-laborator de testare si cercetare

Tip de servicii

• Masurarea/Monitorizarea emisiilor poluante;

• Masurarea/Monitorizarea poluantilor atmosferici;

• Modelarea  dispersiei poluantilor atmosferici - harti de dispersie;

• Testarea si cercetarea uleiurilor  lubrifiante.  

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Serviciile oferite sunt legate de dotarile, capabilitatile si competentele personalului.

-Emisiile la sursa (NOx, SO2, CO, CO2, O2, temperature si viteza de evacuare a gazelor) se masoara cu analizoarele portabile PG250 si VARIO PLUS;

-Poluantii atmosferici (NO-NO2-NOx, SO2, CO, THC-NMHC-CH4, O3, PM2.5, PM10) si parametrii meteorologici sunt masurati cu analizoarele portabile HORIBA din autolaborator;

-Hartile de dispersie-realizate cu software IMMI version 6.3.1;

-Analiza si evaluarea degradarii uleiurilor sintetice si minerale cu echipamente SCAVINI si PERKIN ELMER.

Ministere, autorităti publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Ministerul Energiei

Agentia Nationala de Protectia Mediuluiu

Agentiile sectoriale si  regionale de Protectia Mediului

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  detinute de laborator

-     Certificat AEROQ nr. 004 din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și EN ISO 9001:2008;

-     Certificat AEROQ nr. 167 S din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupationale  în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 și BH OHSAS 18001:2007;

-     Certificat AEROQ nr. 365M din 10.03.2014 pentru certificarea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 și EN ISO 14001:2004;

-     Certificat AEROQ nr. 033 SI din 20.04.2015 pentru certificarea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu SR ISO / CEI 27001:2013 și ISO/IEC 27001:2013;

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: +4021 4340198/int.421

fax: +4021 4340241

e-mail: mihaela.cretu@comoti.ro

ERRIS: https://erris.gov.ro/Physical-and-chemical-testing-1

website: www.comoti.ro

Modificat la: 2016-12-21 23:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție