Laborator de radiometrie şi Raze X

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

radiometrie, mieralogie, analize fizico-chimice, studii geologice, hărţi geochimice

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

      Laboratorul de Radiometrie şi Raze X oferă un suport ştiinţific şi tehnic competitiv în domeniul geologiei, dar şi în domeniile emergente de interes, fiind accesibil şi altor utilizatori interesaţi; posedă documente de autorizare eliberate de autorităţile de reglementare în domeniu, iar personalul care deserveşte laboratorul prezintă capabilităţi demonstrate (majoritatea fiind doctori în mineralogie şi geologie) prin numărul de lucrări ştiinţifice elaborate, dar şi prin participarea eficientă la realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale.  Derularea activităţilor laboratorului permit efectuarea de analize mineralogice şi radiometrice prin aplicarea de metode moderne de investigaţii, cu posibilitatea elaborarării de studii conexe.

Tip de servicii

Laboratorul de Radiometrie şi Raze X este divizat în funcție de tipul de radiație implicat în lucrările de laborator în: Laboratorul de Raze X (Laborator de mineralogie), respectiv Laboratorul de Radiometrie, specializat pe radiații gamma.

Laboratorul de Radiometrie, prin aparatura pe care o deţine, cu parametri funcţionali comparabili cu cei la nivel internaţional, este implicat în activităţi de cercetare în domenii strategice prin aplicarea unor tehnici specifice privind identificarea şi determinarea potenţialului de elemente critice (U,Th,T.R.) în materiale geologice. Totodată, laboratorul performează în realizarea  studiilor privind mediul înconjurător, prin caracterizarea, monitorizare, diagnoză şi predicţie.

Laboratorul de Raze X (mineralogie) poate efectua o  gamă largă de produse şi servicii, constând în special în investigaţii analitice pe probe geologice provenite din diferite medii. La nivel national, laboratorul este unul dintre cele mai performante, având atât aparatură de investigare modernă, cu softuri de ultima generaţie, cât și cercetători specializaţi pe fiecare aparat în parte. Metodele moderne de investigare folosite în cadrul laboratorului completează cu succes metodele clasice de analiză, putând fi aplicate în studii pentru diferite domenii de activitate: mineralogie, cristalografie, petrografie, mediu, farmacie, etc. Se pot efectua analize pe probe de roci, sol, sediment, apă, probe organice, etc. Analizele efectuate în cadrul laboratorului, inclusiv rezultatele obținute prin folosirea programelor moderne de interpretare, instalate pe computerele care deservesc aparatele din dotarea laboratorului, au fost folosite cu succes în realizare unor proiecte nationale, europene sau international; acest lucru a dus la recunoaşterea laboratorului pe plan internaţional și la solicitari de cooperare în cadrul diferitelor parteneriate cu tari din UE.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

A.1. Identificarea radionuclizilor gamma artificiali din diverse materiale geologice şi probe de mediu prin spectrometrie gamma;

A.2. Determinarea prin spectrometrie gamma a radioactivităţii naturale (U, Th, K-40) şi a  radionuclidului antropogen 137Cs într-o gamă largă de matrici (roci, soluri, sedimente);

A.3. Determinarea radonului din aer şi apă;

A.4. Determinarea fondului natural de radiatii prin măsurarea directă a debitului de doză ambientală;

A.5. Determinarea naturii fazelor mineralogice din compozitia diferitelor materiale (minerale, roci, soluri, aliaje, etc. -  determinari calitative si cantitative) si calculul valorilor parametrilor reticulari prin difractometrie de raze X în pulberi.

A.6. Determinarea vibraţiilor grupărilor moleculare ale compuşilor, determinarea prezenţei şi formei de agregare cristalină a apei (moleculară sau grupări OH), determinarea prezenţei unor radicali de tipul amoniului, a grupărilor moleculare fosfat, sulfat, carbonat, silicat, etc., şi a simetriei punctuale a acestor grupări.

A.7. Determinarea exacta a punctelor de topire şi a punctelor de descompunere termică a diferitelor material, obtinerea unor informaţii legate de schimbările fizice şi chimice care afectează masa, energia şi dimensiunile unei substanţe încălzite, precum şi a unor informaţii legate de fenomenele de schimbare a structurii unei substanţe chimice sub influenţa factorilor termodinamici.

A.8. Activităţi de teren (recoltare probe geologice)

A.9. Activităţi preparare probe geologice (prepararea probelor geologice pentru analize prin difractometrie de raze X in pulberi, analize spectrometrice de absorbtie in IR si analize termice – sfaramare, sitare, alegere la lupa binoculara, mojarare sub acetona, etc.)

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

- Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

- Instituții private sau de stat implicate în valorificarea, prospectarea, explorarea și exploatarea resurselor minerale utile la nivel regional sau național

- Organizații guvernamentale şi nonguvernamentale care au atribuţii în domeniul controlului şi menţinerii calitătii mediulu

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Autorizaţii CNCAN:

CIDC05/2008– valabilitate 10.03.2008 – 09.03.2018

LP-127/2017– valabilitate 19.07.2015 – 18.07.2017

CI AI 1341/2013– valabilitate  19.07.2013 – 16.05.2023

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Dr. Adriana ION – Responsabil Lab. Radiometrie, adriana.ion@igr.ro

Dr. Delia DUMITRAŞ – ResponsabilLab. Raze X,.  email: d_deliaro@yahoo.com

 www.igr.ro

Tel: +4 031 403 34 86

Fax:+4 031 403 34 99

Modificat la: 2016-12-22 00:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție