Laborator de microbiologie din cadrul Departamentului de Cercetare şi Investigare Materiale

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

textile de patrimoniu cultural, fungi, biodeteriorare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

*)Activitate de CDI în domeniul Patrimoniului cultural. Infrastructura laboratorului conţine echipamente pentru cultivarea şi analiza macroscopică şi microscopică a speciilor de fungi, sterilizarea şi curăţarea instrumentarului de lucru, sticlăriei, şi mediilor de cultură.

Tip de servicii

Activitate Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Descrierea serviciilor oferite de laborator

*)Prin serviciile de cercetare-dezvoltare din cadrul laboratorului se analizează bunurile textile de Patrimoniu Cultural pentru evidenţierea biodeteriorării realizate de specii de fungi la nivelul suprafeţelor materialelor textile şi dezvoltarea celor mai bune strategii pentru conservarea şi restaurarea suporturilor textile de patrimoniu.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Cuturii şi Cultelor, Muzee, Arhive, Direcţii de cultură judeţene şi centrale, Colecţionari  privaţi.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Responsabil Laborator: Drd.biol. Clara Radulescu

Tel.: 021.340.42.00/160

Fax.: 021.340.55.15

Email: clara.radulescu@certex.ro

https://erris.gov.ro/Microbiological-Laboratory

www.certex.ro

Modificat la: 2016-12-27 12:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție