Laborator testare fizico-chimică din cadrul Departamentului de Cercetare şi Investigare Materiale

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Analize fizico - chimice calitative si cantitative (gravimetrice, volumetrice, electrochimice) pentru materialele textile

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Activitati desfasurate:

1. Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru textile si confectii in Planul National CDI si programele europene de cercetare;

2. Servicii de testare-investigare, analize fizico-chimice ca laborator acreditat de terta parte.

Tip de servicii

1. Activitate Cercetare-Dezvoltare-Inovare;

2. Testare-Investigare materiale textile prin incercari acreditate si neacreditate.

3. Consultanta de specialitate in domeniu.

 

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Incercari acreditateRENAR: 

1.Identificarea naturii fibrelor;

2.Compozitia fibroasa a unor amestecuri de fibre;

3.Determinarea pH-ului extractului apos;

4.Determinarea rezistentei la hidrocarburi (oleofobizare);

5.Analize fizico-chimice pentru tifon si vata hidrofila;

6.Determinarea continutului de produse de tratare.

Incercari neacreditate:

-determinarea parametrilor fizico-chimici ai fibrelor celulozice,

-determinarea proprietatilor de hidrofilie,

-determinarea rezistentei la acizi si baze a hainelor de protectie.

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Ministerul Apararii Nationale

Autoritatea pentru Protectia Consumatorului (ANPC)

Directiile de Sanatate Publica

 

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare RENAR din anul 1995

Certificat de Acreditare RENAR Nr. LI 014 in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005, din 28.01.2015, valabil pana la data de 27.01.2019.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 021 340 42 00

fax: 021 340 55 15

e-mail:  certex@ns.certex.ro

înreg ERRIS:http://erris.gov.ro/Physical-chemical-Laboratory

website: www.certex.ro

 

Modificat la: 2016-12-27 12:41:00
e-Cerere 544
e-Petiție