Laborator de cercetare-dezvoltare biocarburanţi

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

instalaţie pilot, biocarburant, independenţă energetică, energie curată

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de tehnologii moderne de obţinere a uleiurilor vegetale din seminţe oleaginoase (rapiţă, soia, floarea-soarelui, soia, in, ricin, camelină etc.).

Instalaţia constă din trei module: pregătirea seminţelor, obţinerea uleiului şi purificarea uleiului.

Tip de servicii

Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate procesării seminţelor oleaginoase

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Identificarea de noi resurse pentru obţinerea resurselor de energie regenerabilă;

- Promovarea conceptului de independenţǎenergeticǎa fermierului român şi reducerea consumului de combustibili clasici, mari poluatori ai mediului ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de seră;

- Crearea de tehnologii noi de valorificare integrală a produselor secundare rezultate la obţinerea uleiurilor vegetale;

- Elaborarea unor noi strategii de valorificare a rezultatelor cercetării în fermele mici şi mijlocii.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS); Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR); Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)

- Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI)

- Consilii judeţene, comunale şi locale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel: 021/269.32.49, Fax: 021/269.32.73, email: icsit@inma.ro, website: http://www.inma.ro,link infrastructură ERRIS (INFRASTRUCTURĂ COMPLEXĂ PENTRU CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA BIOCOMBUSTIBILILOR):

http://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-

Modificat la: 2016-12-27 12:56:00
e-Cerere 544
e-Petiție