Laborator de cercetare-dezvoltare biogaz

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

biogaz, instalaţie pilot, independenţă energetică, protecţie mediu

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul are ca scop cercetarea-dezvoltarea orientată către crearea de reţete noi de amestecuri în scopul obţinerii de biogaz, în diferite regimuri de fermentaţie. Dispune de o bază de cercetare modernă formată dintr-o instalaţie pilot pentru obţinerea biogazului în fermele mici si mijlocii.

Tip de servicii

Servicii de consultanţă, proiectare de linii tehnologice pentru obţinerea biocombustibililor, testarea biocombustibililor, procesarea biomasei.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul oferă consultanţă pentru:

- stabilirea reţetelor pentru obţinerea de biogaz din diferite surse, biocombustibili din uleiuri vegetale, brichete şi peleţi din biomasă;

- managementul deşeurilor în scopul valorificării superioare a acestora.

Laboratorul poate proiecta linii tehnologice pentru obţinerea biocombustibililor.

Testarea eficienţei biocombustibililor se face în mediu industrial.

Procesarea biomasei implică obţinerea de uleiuri, peleţi şi agropeleţi.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS); Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR); Ministerul Economiei, Comerțului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)

- Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI)

- Consilii judeţene, comunale şi locale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel: 021/269.32.49, Fax: 021/269.32.73, email: icsit@inma.ro, website: http://www.inma.ro,link infrastructură ERRIS (INFRASTRUCTURĂ COMPLEXĂ PENTRU CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA BIOCOMBUSTIBILILOR):

http://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-

Modificat la: 2016-12-27 12:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție