Laborator de cercetare-dezvoltare biopolimeri

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

biopolimeri, bioplastice, extrudare, laminare, protecţie mediu

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Studierea de reţete noi de amestecuri în scopul obţinerii din resurse regenerabile de materiale biodegradabile, ecologive. Laboratorul dispune de o bază de cercetare formată dintr-o instalaţie de extrudare-laminare, o instalaţie de granulare şi o instalaţie de laminare, fabricate de firma Collins.

Tip de servicii

Realizarea de reţete de bioplastice, biopolimeri, cu diferite compoziţii

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Realizarea de cercetări în domeniul proceselor la nivel nanostructural, privind compatibilitatea componenţilor şi biodegradabilitatea produselor finite;

- Efectuarea unor studii privind compararea produselor pe bază de materii prime biologice cu cele non-biologice în ceea ce priveste preţul, performanţa, disponibilitatea şi avantajele ecologice;

- Elaborarea de strategii de management privind valorificarea biopolimerilor în întreprinderile mici şi mijlocii.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS); Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR); Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)

- Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI)

- Consilii judeţene, comunale şi locale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel: 021/269.32.49, Fax: 021/269.32.73, email: icsit@inma.ro, website: http://www.inma.ro,link infrastructură ERRIS (INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE ŞI  DEZVOLTARE A BIOPOLIMERILOR):

http://erris.gov.ro/RESEARCH-AND-DEVELOPMENT-INF

Modificat la: 2016-12-27 13:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție