Laborator de cercetare-dezvoltare pentru fertilizarea solului, conform conceptului de agricultură durabilă

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

fertilizarea solului, agricultura durabila, ecologică

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Cercetarea (fundamentală, aplicativă) şi dezvoltarea în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de fertilizare a solului conforme conceptului de agricultură durabilă, ecologică, cu impact favorabil asupra mediului şi sănătăţii consumatorilor.

Tip de servicii

Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate fertilizarii solului conform conceptului de agricultura ecologică

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate fertilizarii solului cu îngrăşăminte organice conform conceptului de agricultura ecologică;

- Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate fertilizarii solului cu îngrăşăminte verzi conform aceluiaşi concept;

- Implementarea tehnologiilor de fertilizare organice în conformitate cu orientările actuale de dezvoltare a unei agriculturi durabile şi ecologice.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS); Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR); Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)

- Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI)

- Consilii judeţene, comunale şi locale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel: 021/269.32.49, Fax: 021/269.32.73, email: icsit@inma.ro, website: http://www.inma.ro,link infrastructură ERRIS (INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE A SISTEMELOR TEHNICE DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ):

http://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-

Modificat la: 2016-12-27 13:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție