Laborator de analize prin spectrometrie gamma (GAMASPEC)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Spectrometrie gamma, analiză radionuclizi, radioactivitate naturală, analiză elemente chimice prin activare cu neutroni

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Aparatura utilizată – „Sistem spectrometric gama de înaltă rezoluţie, cu detector tip HPGe Ortec”.

Participare periodică la teste de capabilitate şi exerciţii de intercomparare, organizate la nivel internaţional de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena, IAEA-MEL Monaco, Institutul de Chimie şi Tehnologie Nucleară Varşovia.

Tip de servicii

Analize prin spectrometrie gamma

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Încercări pentru analiza radioactivităţii în probe de mediu, probe organice, minerale  şi materiale diverse provenite de la dezafectarea reactorului VVR-S din cadrul IFIN-HH şi de la alte societăţi, ca de exemplu:societăţi producătoare de fertilizatori fosfatici, materiale de construcţie, energie electrică (termocentrale pe bază de cărbune şi centrale electrice nucleare) şi Agenţii de protecţie a mediului, prin spectrometrie gama de fond scăzut.

Încercări pentru analiza concentraţiilor elementale în probe de mediu şi materiale prin metoda de analiză prin activare cu neutroni.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Mediului şi Agenţiile Judeţene de Protecţia Mediului

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de Notificare CNCAN Nr. IFIN-HH_GamaSpec LI 03/2013

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

gamas@nipne.ro

dfn@nipne.ro

 Tel: 021.404.61.32/ Fax:021.457.41.11

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:33:00
e-Cerere 544
e-Petiție