Laborator de caracterizare radionuclidică, fizico-chimică, mecanică şi structurală (DMDR-Lab)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Analiză spectrometrică, expertizare surse radioactive, spectrometrie gamma, analize fizico-chimice, mecanice şi structurale

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Combinând tehnologia de ultimă generaţie cu o echipa bine pregatită ce include fizicieni, ingineri chimişti, ingineri mecanici, etc. laboratorul poate efectua o gamă largă de analize care respectă legislaţia în vigoare privind prelevarea, pregătirea şi analiza probelor.

Tip de servicii

Caracterizare radionuclidică, fizico-chimică, mecanică şi structurală prin analize spectrometrice, expertizare surse radioactive, spectrometrie gamma, analize fizico-chimice, mecanice şi structurale

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Expertizarea surselor închise radioactive gama.

Măsurarea contaminării nefixate (radionuclizi emiţători gama).

Determinarea activităţii radionuclizilor emiţători gama continuţi în coletele de tip A (sau alte tipuri de colete) cu deşeuri radioactive.

Determinarea activităţii radionuclizilor emiţători gama continuţi în colete istorice şi containere cu deşeuri istorice.

Măsurarea activităţii tritiului din apă prin metoda cu scintilator lichid.

Măsurarea activităţii alfa şi beta global în fond scăzut.

Teste mecanice: compresiune, încovoiere, permeabilitate.

etc.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Apărării Naţionale (Unităţile militare)

Ministerul Afacerilor Interne

Poliţia Română

Agenţia Naţională de Protecţia Mediului

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Sănătăţii (Spitale)

Direcţiile de Sănătate Publică

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Serviciul Român de Informaţii

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Ministerul Public

Direcţia Generală a Vămilor

Poliţia de Frontieră Română

Ministerul Educaţiei

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de desemnare CNCAN, nr. IFIN-DMDR-Lab LI 01/2015

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

dmdrlab@nipne.ro

dmdr@nipne.ro

Tel: 021.404.23.53/ Fax:021.457.44.40

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:36:00
e-Cerere 544
e-Petiție