Laborator de caracterizări radiologice (LCR)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Măsurare contaminare beta-gamma şi contaminare superficială, analize gamma spectometrice

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Caracterizarea radiologică a instalaţiei şi a spaţiilor de lucru ale reactorului RN VVR-S din cadrul IFIN-HH, în conformitate cu planurile de caracterizare în prealabil elaborate şi aprobate de CNCAN.

Eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor şi echipamentelor provenite din dezafectare şi caracterizarea radiologică a acestora.

Tip de servicii

Caracterizare radiologică (măsurare contaminare beta-gamma şi contaminare superficială, analize gamma spectometrice)

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Măsurarea directă a contaminării superficiale.

Măsurarea indirectă a contaminării beta-gamma prin prelevare de probe pe frotiuri.

Analiza gamma spectrometrică cu detector HPGe tip GMX.

Analiza gamma spectrometrică cu detector Nal(TI).

Analiza gamma spectrometrică cu sistemul ISOCART.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Sănătăţii

Ministerul de Interne

Direcţia Generală a Vămilor

Poliţia Română

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

Universitatea din Bucureşti

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat notificare CNCAN Nr. LI 04-LCR/2013

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

doru@nipne.ro

ddr@nipne.ro

 Tel: 021.404.23.00 (5029)/ Fax:021.457.44.40

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție