Laborator de metrologia radionuclizilor pentru etalonări (LMRE)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Metrologie, radionuclizi, etalonare, capabilităţi de etalonare şi măsurare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

LMRE:

este atestat ca deţinătorul Etalonului Naţional al unităţii de măsură Becquerel;

este desemnat ca participant la Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți - Aranjamentul de Recunoaștere Reciprocă în domeniul radiațiilor ionizante, fiind membru al Comitetului Consultativ pentru Radiații Ionizante;

este membru asociat al EURAMET, Comitetul Tehnic pentru Radiații Ionizante.

 

Tip de servicii

Etalonări

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Etalonare de surse şi soluţii radioactive produse în IFIN-HH sau din import.

Etalonare aparate de măsurare a activităţii: calibratoare de radionuclizi, radiocromatografe, sisteme de măsură alfa-beta global în fond scăzut, sisteme de măsură LSC, sisteme de spectrometrie gama.

Servicii de măsurare a activităţii probelor slab radioactive din: mediu, lanţul alimentar, industrie.

Organizare de comparări interlaboratoare (Proficiency Testing) privind măsurarea activităţii alimentelor, factorilor de mediu, radiofarmaceuticelor.

Producere şi livrare de etaloane radioactive.

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Sănătăţii:

·  Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene

·   Spitale Judeţene – Unităţi de Medicină Nucleară, precum şi spitale private.

 Ministerul Industriilor

·  Societatea Nuclearoelectrică (SNN), CNE Cernavodă şi FCN Piteşti

·  Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti

·  Unităţi de producţie materiale de construcţii, metalurgice, etc.

 

Ministerul Agriculturii şi Industria Alimentară.

·  ANSVSA, Institutul de Sănătate Publică Veterinară şi Direcţiile Sanitar Veterinare şi de Siguranţa Alimentului

·  Unităţi producătoare şi firme de import de plante medicinale, sare,  adjuvanţi alimentari, etc.

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului şi Agenţiile Judeţene de Protecţia Mediului

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Cercetării Ştiinţifice

·       IFIN-HH Bucureşti şi ICSI Rm. Vâlcea

·       Universităţi: Bucureşti, Iaşi, Cluj

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR Nr. LE 013/2013

Certificat de desemnare CNCAN Nr. LE 373 / 2014

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

lmr@nipne.ro

drmr@nipne.ro

Tel: 021.404.61.63/ Fax:021.457.49.45

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție