Laborator de metrologia radionuclizilor pentru încercări (LMRI)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Metrologie, radionuclizi, capabilităţi de încercare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

LMRI a participat la un test de competență, la solicitarea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în vederea evaluării laboratoarelor acreditate care efectuează analize ale conținutului radioactiv al probelor alimentare.

Testul a constat din distribuția unor surse solide de activitate volumică cu matrice echivalent apă, conținând un amestec de 134Cs de 137Cs, cu activitatea nominală de 1000 Bq și evaluarea rezultatelor.

Tip de servicii

Încercări

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Măsurarea activităţii probelor slab radioactive din mediu, lanţul alimentar, industrie.

Determinarea activităţii prin metoda spectrometriei de radiaţii gama de înaltă rezoluţie, cu detector GeHP, interval de energie 50 keV-3 MeV.

Organizarea de Comparări Interlaboratoare / Proficiency Testing privind măsurarea activităţii alimentelor, factorilor de mediu, radiofarmaceuticelor.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului şi Agenţiile Judeţene de Protecţia Mediului

Autorității Naționale Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Direcţiile de Sănătate Publică

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Ministerul Public

Ministerul Sănătăţii

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR Nr. LI 804/2013

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

lmr@nipne.ro

drmr@nipne.ro

Tel: 021.404.61.63/ Fax:021.457.49.45

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție