Laborator de testare şi certificare a conformităţii produselor radiofarmaceutice, radiochimice şi a surselor radioactive (CPRLab)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Analize radionuclidice/radiochimice, radioizotopi, surse închise de radiaţii, radiofarmaceutice.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

CPRLab:

·       evaluează şi certifică conformitatea produselor radiofarmaceutice, radiochimice şi a surselor radioactive prin metode de încercare adecvate domeniului nuclear;

·       prestează servicii în domeniul caracterizării surselor radioactive de uz medical în vederea eliminării lor ca deşeuri radioactive.

Tip de servicii

Analize, control de calitate, încercări

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Încercări pentru produse radioactive (radiofarmaceutice, radio-chimice şi surse radioactive) produse în cadrul IFIN-HH.

Încercări pentru produse radiofarmaceutice noi aflate în etapa de cercetare sau omologare.

Expertizări în special de surse şi deşeuri radioactive la solicitarea beneficiarilor interni sau externi.

Monitorizări efluenţi lichizi cert sau suspect radioactivi rezultaţi din practicile nucleare.

Determinarea contaminării de suprafaţă nefixată cu tritiu.

Determinarea activităţii tritiului în probe lichide prin metoda LSC.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină

Preventivă Bucureşti-Secţia de Medicină Preventivă;

Ministerul Sănătăţii

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Carol Davila”

Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf.Ap.Andrei Constanţa;

Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan, Bucureşti;

Direcţiile de Sănătate Publică

Ministerul Apărării Naţionale (Unităţile militare)

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” Călăraşi

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR Nr. LI 1085/2016

Certificat de desemnare CNCAN Nr. LI 8/2015

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

cprlab@nipne.ro

drmr@nipne.ro

Tel: 021.404.61.70/ Fax:021.457.49.45

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție