Laborator etalonări radiaţii ionizante (LERI)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Etalonare aparatură dozimetrică / radiometrică

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Principalul obiect de activitate constă în desfăşurarea de cercetări privind elaborarea metodelor de etalonare a mijloacelor de măsurare din domeniul radiaţiilor ionizante (dozimetrie şi domenii conexe).

Prin LERI, IFIN-HH este institut asociat-desemnat la EURAMET (European Collaboration in Measurement Standards).

Tip de servicii

Etalonări radiaţii ionizante

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Mărime măsurată/Obiect supus etalonării:

Doza absorbită / Dozimetre monitoare de radiaţii

Debitul dozei absorbite/ Dozimetre monitoare de radiaţii

Echivalent de doză/ Dozimetre monitoare de radiaţii

Debitul echivalentului de doză/ Dozimetre monitoare de radiaţii

Etalonarea standurilor de iradiere cu surse de radiaţii gama în debit de echivalent de doză / debit de doză absorbită

Doza absorbită x suprafaţa / DAP-metru; KAP-metru

Doza absorbită măsurată în fascicul de radiaţii X/Doizimetre

[Etalonările în fond ultra scăzut se fac în laboratorul din Mina Unirea - Slănic Prahova ]

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Apărării Naţionale (Unităţile militare)

Ministerul Afacerilor Interne

Poliţia Română

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului şi Agenţiile Judeţene de Protecţia Mediului

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Sănătăţii (Spitale)

Direcţiile de Sănătate Publică

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Serviciul Român de Informaţii

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Ministerul Public

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de desemnare CNCAN, nr. LE 373/2013

Certificat de acreditare RENAR, nr. LE 011/2014

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

cmrid@nipne.ro

drmr@nipne.ro

Tel: 021.404.23.38/ Fax:021.404.61.89

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție