Organismul integrat de dozimetrie internă, radiochimie şi mediu (OIDIRM)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Contor corp uman, contaminare radioactivă internă, dozimetrie internă, măsurarea activităţii radionuclizilor, spectrometrie alfa, beta, gama global, radon, determinări conţinut Tritiu / Carbon-14 / Plumb-210 / Uraniu / Toriu

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Organismul Integrat de Dozimetrie Internă, Radiochimie şi Mediu - OIDIRM este constituit din trei laboratoare şi anume:

-      Laboratorul de Supraveghere a Contaminării Interne Radioactive - Contor de Corp Uman;

-      Laboratorul pentru măsurări α, β, γşi radon în probe de mediu şi materiale radioactive;

-      Laboratorul de radiochimie pentru probe de mediu.

Tip de servicii

Supraveghere a Contaminării Interne Radioactive.

Măsurări α, β, γşi radon în probe de mediu şi materiale radioactive.

Radiochimie pentru probe de mediu.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Monitorizarea contaminării radioactive interne ocupaţionale pentru întreg corpul şi tiroidă, pentru personalul cu risc potenţial de expunere internă la radiaţii ionizante din unităţi nucleare din spitale, industrie, cercetare, securitate şi siguranţă natională, centre de fabricare a produselor radiofarmaceutice, centre de iradiere industrială, etc.

Măsurări α, β, γşi radon în probe de mediu şi materiale radioactive

Determinări de uraniu şi toriu în probe de mediu

Determinarea conţinutului de Tritiu, C-14, Pb-210 şi Sr-90 în probe de aer, apa, sol-sediment, ţesuturi animale şi vegetale

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Energiei

Direcţiile de Sănătate Publică

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională a Resurselor Minerale

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de desemnare CNCAN, nr. LI 2005/2014

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

oidirm@nipne.ro

dfvm@nipne.ro

Tel: 021.404.62.00/ Fax:021.457.44.39

http://www.ifin.ro/facilities/laboratories/

Modificat la: 2016-12-27 13:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție