Laborator de energii regenerabile-flotovoltaic

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

LERF, REPVL, fotovoltaic, fotocatalitic, pelicule subţiri

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Cercetare in domeniul sintezei şi caracterizării materialelor şi al filmelor subţiri cu aplicaţii în domeniul energiilor regenerabile cu accent pe fotovoltaic şi fotocatalitic, dezvoltarea de dispozitive şi senzori pe baza materialelor obţinute. Caracterizare morfo-structurala şi fizico-chimica cu echipament de înaltă performanţă.

Tip de servicii

- parteneriate în proiecte de cercetare – dezvoltare pe baza competenţei şi a echipamentului din dotare

- consultanţă pe problematica energiilor regenerabile cu accent pe fotovoltaic şi fotocatalitic

- servicii de caracterizare şi analiză de material, la cel mai înalt nivel

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Sinteze de material/pelicule cu aparatura de ultima generaţie.

Consultanţă şi colaborare cu mediul industrial şi academic.

Caracterizare fizico-chimică şi morfo-structurală de material/pelicule prin XRD, FT-IR, elipsometrie, Raman, spectrometrie de emisie atomică, AFM, EFM şi MFM, microscopie TEM la rezoluţie atomică, analiză EDX şi EELS, mapping elemental, tomografie EDX 3D a compoziţiei elementale, spectroscopie XPS pentru analiza compoziţiei chimice a suprafeţelor materialelor, identificarea contaminării suprafeţei şi analiza de persistenţa a impurităţilor.

Ministere, autorităţi publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

 

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deţinute de laborator

 

Datele de contact (telefon, fax, email, înregistrare ERRIS -adresa website)

 

http://erris.gov.ro/LER

www.incemc.rowww.repvl.ro

Modificat la: 2016-12-28 23:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție