Laborator de sinteza compuşilor organici

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Cinetica electrochimica, voltametrie, fotoelectrochimie, senzori electrochimici, coroziune, sinteze electrochimice, electrodepuneri

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Cinetica electrochimica, senzori electrochimici, teste de coroziune, sinteze electrochimice organice, galvanotehnica

Laboratorul este dotat pentru studii electrochimice, pentru realizarea si testarea senzorilor electrochimici, pentru studii de coroziune

Personalul de care dispune laboratorul este înalt calificat pentru astfel de investigaţii

Tip de servicii

Studii de cinetică electrochimică

Studii şi teste electrochimice de coroziune

Sinteze electrochimice de compusi organici

Electrodepuneri de metale şi optimizarea funcţionării  băilor de galvanizare

Masuratori electrochimice si fotoelectrochimice pentru electrozi modificati

Determinari de pH, conductivitate, masuratori de potential pentru electrozi ioni-selectivi

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Studiul sintezelor electrochimice organice- obținerea conversiei maxime si reducerea consumul de energie

Electrodepunerea metalelor cu aplicabilitate în domeniul acoperirilor de protecție/recuperarea metalelor din apele uzate

Studiul electrochimic al coroziunii si evaluarea proprietatilor anticorozive ale filmelor protectoare

Obţinerea şi caracterizarea electrozilor modificaţi cumolecule active, metale si polimeri conductori in vederea utilizarii ca si electro/fotocatalizatori, senzori sau semiconductori

Determinare de pH si conductivitate pentru solutiile utilizate in laborator si in industrie

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Aquatim,

Direcţia apelor Române,

Agenţia de protecţie a mediului.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

EN ISO 9001/2008 – TUV PROFICERT No. 731004139

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

https://erris.gov.ro/Chemical-and-Electrochemical

Modificat la: 2016-12-28 23:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție