Laborator de spectrometrie de masă

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Spectrometrie de masă cuplată cu nanochip, compuși bioconjugați, CID, ETD, PTR, glicoproteine, glicopeptide, lipoproteine, glicolipide, proteoglicani.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

MS-nanochip este o tehnică ultramodernă din cadrul celor bioanalitice, care are posibilitatea de a caracteriza biomolecule aflate în cantități extrem de reduse, pe lângă celelalte caracteristici extrem de importante și utile.

Tip de servicii

Analize spectrometrice de masă.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Rezultatele obținute sunt de o deosebită importanță, întrucât relevă că această tehnică avansată implicată în aceste studii permite detectarea unor specii care deseori reprezintă biomarkeri relevanți ce nu ar putea fi detectați, identificați și caracterizați structural în detaliu la nivel subpicomolar prin nici o altă metodă analitică.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

 

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Telefon: 025649441

fax: 0256204698

e-mail: alinazamfir@yahoo.com

înreg ERRIS: https://erris.gov.ro/Condensed-Matter-Department

website: www.incemc.ro

Modificat la: 2016-12-28 23:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție